Op zaterdag 30 mei hielden we onze voorjaarsstreekmiddag. Deze keer verlieten we Westfriesland en gingen we naar Petten en Camperduin. Het thema was: “Hoe houden we droge voeten?”
Meer dan tachtig leden ontmoetten elkaar in de Multifunctionele Ruimte bij de sportvelden in Petten. Het was een mooie accommodatie en heel geschikt voor onze bijeenkomst.

Schilderij in de Multifunctionele Ruimte in Petten.
Schilderij in de Multifunctionele Ruimte in Petten. (Foto Jan Smit)

Joop Schouten bedankt de gids in het informatiecentrum.Joop Schouten bedankt de gids in het informatiecentrum. (Foto Jan Smit)

In mijn openingswoord als voorzitter van het Westfries Genootschap heb ik onder andere het volgende gezegd: “Waterbeheer is een thema dat steeds weer terugkeert. Hoe kan het ook anders in een land als Nederland waarvan ongeveer een kwart van de landoppervlakte beneden het zeeniveau ligt. Ongeveer 59 % procent van de landoppervlakte van ons land is gevoelig voor overstromingen, hetzij door de zee, hetzij door de rivieren.
Deze 59 % van de landoppervlakte is als volgt verdeeld: 55 % wordt beschermd door duinen, dijken, dammen en kunstwerken en 4 % is buitendijks land. Noord-Holland ligt grotendeels op het zeeniveau of daaronder. Boven zeeniveau liggen bijvoorbeeld de duinen.
Belangrijke thema's in onze tijd zijn de stijging van de zeespiegel en de bodemdaling. Ons land heeft in de geschiedenis veel overstromingen gekend. Een overstroming die tot een reeks van plannen geleid heeft is de watersnoodramp van 1953 die geleid heeft tot het verzwaren van veel dijken en de in 1997 voltooide Deltawerken. Maar de steeds veranderende omstandigheden maken dat het daar niet bij blijft. In 2008 bracht de Commissie Veerman advies uit over de manier waarop ons land in de komende eeuw beschermd moet worden tegen overstromingen en hoe de zoetwatervoorziening op orde gehouden kan worden, rekening houdende met klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Wie het nieuws volgt zal zien dat de uitvoering van deze plannen de gemoederen in onze omgeving danig bezighoudt. Het is ook een uitdaging voor een historische vereniging als het Westfries Genootschap en voor de Stichting Landelijk Schoon. Steeds staan we voor de vraag hoe de strijd voor het behoud van landschappelijk waardevolle elementen zich moet verhouden tot het streven naar veiligheid. De strijd tegen het water en het streven naar veiligheid voor mensen en dieren is een wezenlijk onderdeel van de Westfriese geschiedenis. De Westfriese Omringdijk getuigt daarvan”.

De bus bracht ons bij het informatiecentrum.
De bus bracht ons bij het informatiecentrum. (Foto Jan Smit)

Na mij kwam de heer Henk Schobben werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan het woord. Hij vertelde over de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap en over de noodzaak om de Noord-Hollandse kust te versterken en om te zorgen voor genoeg waterbergingen. Ook de zorg voor voldoende zoet water kwam aan de orde.

Gezicht op Petten.
Gezicht op Petten. (Foto Jan Smit)

Na de pauze vertrokken we per bus naar het Informatiecentrum Kust in Petten met de expositie Zand tegen Zee in het kader van het project Kust op Kracht. Hier kregen we een boeiende uitleg over het project en de expositie in het informatiecentrum.

Intussen was het mooi zonnig weer geworden en er waaide een lekkere frisse wind. Het was ideaal weer om onder leiding van bestuurslid Joop Schouten het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden te bekijken.

Strand bij Petten met nieuw aangeplant helmgras op de duinen en het nieuwe fietspad.
Strand bij Petten met nieuw aangeplant helmgras op de duinen en het nieuwe fietspad. (Foto Jan Smit)

In totaal is er tussen Petten en Camperduin ongeveer zesendertig miljoen kubieke meter zand vanuit de zee naar de kust verplaatst om daar nieuwe duinen, natuurgebied en strand te vormen. Om te voorkomen dat al het aangebrachte zand weer wegwaait is veel nieuw helmgras aangeplant en zijn hekken van wilgentenen geplaatst. Ook is er geïnvesteerd in recreatieve voorzieningen, zoals een fietspad en een uitkijkpunt achter het informatiecentrum in Petten. Wie dit uitkijkpunt (een kunstmatig opgeworpen hoop zand) beklom had een prachtig uitzicht over de Noordzee en over Petten. Het ooit zo machtige bolwerk de Hondsbossche zeewering is helemaal onder het zand verdwenen. Het zand vormt een soort vooroever onder water en zorgt ervoor dat de golven hun kracht verliezen voor ze de kust bereiken.

Met de bus gingen we naar het strand in Camperduin. Ook daar werd uitleg gegeven. Te zien was onder andere een nieuw gemaakte lagune. Dit is een meertje dat via een geul met de zee verbonden is. Een mooie plek om te zwemmen en om tot rust te komen.

De nieuwe lagune bij Camperduin.
De nieuwe lagune bij Camperduin. (Foto Jan Smit)

Per bus gingen we terug naar de Multifunctionele Ruimte in Petten. Daar werd onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig nagepraat over een leerzame middag.

Jan Smit

Informatiebord bij Camperduin.
Informatiebord bij Camperduin. (Foto Jan Smit)