Op zaterdag 26 mei hielden we de voorjaarsstreekmiddag bij Barendse DC in Middenmeer. Dit bedrijf is gevestigd op Agriport, het grote kassengebied net ten noorden van de Westfriese Omringdijk.

Het bedrijf van Barendse DC in Middenmeer.
Het bedrijf van Barendse DC in Middenmeer. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Jacques Dekker, werkzaam voor Stichting Diverzio, hield een lezing over voeding en gezondheid. Allereerst kwam het mondiale voedselvraagstuk aan de orde. Het voeden van negen miljard mensen vergt een oppervlakte van twee tot drie keer de aarde.
Voedselverspilling moet worden tegengegaan. Per jaar sterven enerzijds drie miljoen kinderen door gebrek aan voedsel en anderzijds hebben een miljard mensen last van overgewicht en deels zelfs van obesitas. Gezonde voeding is van groot belang voor de volksgezondheid, de fitheid van mensen en het voorkomen van ziekten. Dit geldt voor ouderen en jongeren. Gezonde voeding houdt in dat we veel verse groenten en fruit moeten eten. Dus naar verhouding minder vlees en geen verpakte of bewerkte producten.

Van rechts naar links: Joop Schouten, Peter Koopman, Kees Ruiter en iemand die met Kees mee was.
Van rechts naar links: Joop Schouten, Peter Koopman, Kees Ruiter en iemand die met Kees mee was. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Goede voeding zal naar de mening van de spreker leiden tot minder medicijngebruik en vermindering van zorgkosten. Belangrijke ontwikkelingen zijn: meer en meer belangstelling voor biologische producten, sterke toename van eenpersoonshuishoudens, aandacht voor smaak, gemak, gezondheid en duurzaamheid, meer invloed van consumenten- en patiëntenorganisaties en toenemende bereidheid om meer voor voedsel te betalen.

Samen wachten op de dingen die komen gaan.
Samen wachten op de dingen die komen gaan. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Voor zorginstellingen en ziekenhuizen ligt er een uitdaging: meer aandacht voor verantwoorde en verse voeding, bij voorkeur afkomstig van producenten dicht uit de buurt. Bovendien moeten genoemde instellingen zorgen voor een plezierige omgeving voor respectievelijk de bewoners en de patiënten. Daarbij kunnen bloemen, planten en groen een grote rol spelen.

Voorzitter Jan Smit bedankt spreker Jacques Dekker. Achter hen Petra Barendse.
Voorzitter Jan Smit bedankt spreker Jacques Dekker. Achter hen Petra Barendse. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Er is een toenemende belangstelling voor streekproducten. Onze provincie heeft qua voeding het nodige te bieden. Wij hebben zaadbedrijven en agrarische bedrijven met veel verschillende producten: vlees, zuivel, groenten, fruit, aardappelen. Bovendien zijn er in onze provincie visserijbedrijven. Redenen genoeg om onze provincie ‘de groene apotheker van de wereld’ te noemen.
Als dank mocht ik Jacques Dekker een Edammer kaas aanbieden. Deze was gemaakt door Koopman Kaas uit de Tropweere. Dit bedrijf is nog het enige in Nederland waar de traditionele Edammer kaas op de boerderij gemaakt wordt. Bijzonder is verder dat het ambacht van boerenkaas maken sinds 2017 op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed staat.

Oranje paprika's in de kas.
Oranje paprika's in de kas. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Na de pauze gingen we onder leiding van Petra Barendse de kassen in voor een rondleiding. Het bedrijf is zevenenveertig hectare groot. Van de kassen is tien hectare in gebruik voor de teelt van oranje paprika's, tien hectare wordt gebruikt voor de teelt van rode paprika's en tien hectare voor de teelt van snoeptomaatjes. Tien hectare grond ligt nog braak en zeven hectare wordt gebruikt voor parkeerterrein, installaties, waterbassins, kantine en andere gebouwen. Het bedrijf zet in op een duurzame wijze van produceren, onder andere door biologische bestrijding van ziekten en plagen.

Uitleg over de biologische bestrijding door hommels.
Uitleg over de biologische bestrijding door hommels. Op de achtergrond de tomatenkas die net gereed gemaakt is voor de nieuwe aanplant. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Veel belangstelling was er voor de uitleg over het aardwarmteproject. Een groep van acht bedrijven, waar Barendse DC er een is, maakt sinds 2014 gebruik van heet water (circa 90 graden Celsius) dat vanaf een diepte van ca. 2.500.000 meter naar boven wordt getransporteerd. Als het water teruggaat in de bodem, is het afgekoeld tot ongeveer 35 graden Celsius. Per maand wordt door deze groep bedrijven met dit project ongeveer 2.000.000 m3 gas bespaard. Voor Barendse betekent dit dat in ongeveer 30% van de energiebehoefte op een duurzame wijze wordt voorzien.

Een vrolijk moment tijdens de rondleiding.
Een vrolijk moment tijdens de rondleiding. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Na de rondleiding was het tijd om uit te blazen en sloten we de middag af met een hapje en een drankje in de kantine. Buiten was het warm en zonnig en ook in de kassen liep de temperatuur hier en daar aardig op. Het interessante en leerzame programma maakte echter veel goed, waardoor we terug kunnen kijken op een geslaagde voorjaarsstreekmiddag.

Jan Smit