Op zaterdag 8 april 2017 organiseerde het Westfries Genootschap in het Van der Valk Hotel in Hoorn voor het eerst een Westfrieslanddag. Dat was een groot succes. Bij de evaluatie kwam het bestuur tot de conclusie dat het evenement voor herhaling vatbaar was. De gedachten gingen uit naar het een keer in de vijf jaar organiseren van zo'n dag.

Commissie Westfrieslanddag in het rijtuigenmuseum in Schagen.
Commissie Westfrieslanddag in het rijtuigenmuseum in Schagen. Van links naar rechts Joop Schouten, Jan Smit, Corina van Willegen en Hans van Kampen. Commissielid Piet Zwaan staat niet op de foto. (Foto Irina Hoffer)

Omdat het Westfries Genootschap in 2019 95 jaar bestaat zocht het bestuur naar mogelijkheden om dat heugelijke feit wat extra luister bij te zetten. Zo werd het plan geboren om al dit jaar weer een Westfrieslanddag te houden. Omdat de vorige in het oostelijk deel van Westfriesland werd gehouden, werd deze keer gekozen voor een plaats in het westelijk deel van ons werkgebied. De keuze viel op de Spartahal in Schagen.

Gesprek bij Schagen FM voorafgaande aan de opening van de Westfrieslanddag.
Gesprek bij Schagen FM voorafgaande aan de opening van de Westfrieslanddag. Links Kitty Mertz en rechts Jan Smit. (Foto Hans van de Hoeven)

De voorbereidingscommissie bestond uit Corina van Willegen, Hans van Kampen, Joop Schouten, Piet Zwaan en Jan Smit.

Uit deze foto blijkt hoe druk het op enig moment is.(Foto Jan Smit)
Uit deze foto blijkt hoe druk het op enig moment is.(Foto Jan Smit)

Op 2 november was het zo ver. Het Westfries Genootschap en de met ons verbonden stichtingen brachten samen met andere qua doelstellingen verwante organisaties hun activiteiten en de Westfriese cultuurhistorie onder de aandacht van het grote publiek. Het was een geslaagde dag met veel bezoekers, goede gesprekken en veel publiciteit via allerhande media, zowel vooraf als achteraf. Het Noordhollands Dagblad noemde de dag een ode aan de Westfriese cultuur.

Familie Schagen-van Willegen maakt een ritje met de koets. (Foto Jan Smit)
Familie Schagen-van Willegen maakt een ritje met de koets. (Foto Jan Smit)

In de hal stonden kramen opgesteld waar de commissies, stichtingen en verenigingen vertelden over hun werk. Er was een filmzaal en er was een theaterzaal waar voordrachten in het Westfries en lezingen werden gegeven. Een van de kleedkamers werd gebruikt voor activiteiten zoals Effies Klesse, een quiz en een workshop. De Commissie Kap en Dek bood de bezoekers de mogelijkheid om in kostuum op de foto te gaan. Veel belangstelling was er ook voor de optredens van de Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes, de diverse prijsvragen en de rondritten met een koets door Schagen.

Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes. (Foto Annelies van Breukelen)
Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes. (Foto Annelies van Breukelen)

Joop van Diepen overhandigde het eerste exemplaar van de USB-stick met zijn Westfriese Kronkels aan Gerard Jak en het tweede exemplaar aan Karin Pebesma. Burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen maakte de uitslag van de verkiezing van de mooiste nieuwe vrijstaande woningen in Westfriesland bekend en reikte de prijzen uit. De woning Dorpsstraat 157 in Zwaag won in de categorie nieuwbouw en de woning Nes 40 in Schagen in de categorie verbouw.

Een mooie presentatie van rode zakdoeken bij de textielmedewerkers van de Noord-Hollandse musea.
Een mooie presentatie van rode zakdoeken bij de textielmedewerkers van de Noord-Hollandse musea. (Foto Annelies van Breukelen)

Deze dag was niet alleen waardevol doordat het publiek kennis kon maken met de veelzijdigheid van het Westfries Genootschap, maar ook doordat leden van commissies, bestuursleden van stichtingen en andere vrijwilligers elkaar konden ontmoeten en aan elkaar konden laten zien waar ze mee bezig zijn. Zo'n dag versterkt de onderlinge band. Zelf heb ik deze Westfrieslanddag ervaren als een inspirerende Westfriese feestdag.

Jan Smit

Gré Bakker-Bruin en Jan Koetsier achter de kraam van Stichting Westfriese Families.
Gré Bakker-Bruin en Jan Koetsier achter de kraam van Stichting Westfriese Families. (Foto Willem Zwier)
Op de foto bij Kap en Dek.
Op de foto bij Kap en Dek. (Foto Willem Zwier)
Klaas Jan Bierman, gekleed in een mooie kiel en een manchester broek
Klaas Jan Bierman, gekleed in een mooie kiel en een manchester broek. (Foto Jan Smit)