Om het 95-jarig bestaan van het Westfries Genootschap extra luister bij te zetten, werd op zaterdag 2 november voor de tweede keer de Westfrieslanddag georganiseerd. Onze vereniging liet samen met andere verenigingen en stichtingen aan het grote publiek zien op welke wijze wij ons inzetten voor het behoud van de cultuurhistorie van Westfriesland.
Dit jaar hielden wij voor het eerst de verkiezing voor het mooiste gebouw in Westfriesland.
Tot 1 april kon iedereen een nieuw gebouwde woning of een verbouwde of gerestaureerde woning van zichzelf of van een ander voordragen. De ver(bouw) van deze woning moest tussen 2000 en 2018 hebben plaatsgevonden.

Dorpsstraat 157 in Zwaag.
Dorpsstraat 157 in Zwaag. (Foto David Verschoor)

Een deskundige jury bestaande uit Rens Bakker en Ben Looye, beoordeelde de inzendingen op de volgende aspecten: uitstraling, materiaalgebruik (bijvoorbeeld kwaliteit, mate van duurzaamheid), kleurgebruik (in samenhang met de omgeving) en context (passend in omgeving, zowel stedenbouwkundige als landschappelijke inpassing). De jury nomineerde vervolgens voor de categorie nieuwbouw vier woningen en voor de categorie verbouw/restauratie drie woningen.

Nes 40 in Schagen.
Nes 40 in Schagen. (Foto Piet de Boer)

De nominaties werden in juni bekend gemaakt en daarna kon iedereen tot 1 oktober via de website van het Westfries Genootschap stemmen op haar of zijn favoriet.
Als winnaars kwam bij de nieuwgebouwde woningen Dorpsstraat 157 in Zwaag uit de bus en bij de verbouwde woningen Nes 40 in Schagen.

Voorzitter Jan Smit spreekt zijn welkomstwoord uit in aanwezigheid van burgemeester Marjan van Kampen...
Voorzitter Jan Smit spreekt zijn welkomstwoord uit in aanwezigheid van burgemeester Marjan van Kampen en de eigenaren van de genomineerde woningen. (Foto Annelies van Breukelen)

Het juryrapport omschreef de woning in Zwaag als een huis opgebouwd met verschoven, gestapelde rechthoekige kubussen. Deze kubussen worden geaccentueerd door verschillende materialen en kleuren. Het overhoekse raam maakt van de voorgevel een spannende compositie. Dit raam vormt tevens de begeleiding naar de voordeur. De architect van deze woning is Peter Laan.

Burgemeester Van Kampen reikt de oorkonde en het zilveren sieraad uit aan mevrouw Vlaar en de heer Verschoor.
Burgemeester Van Kampen reikt de oorkonde en het zilveren sieraad uit aan mevrouw Vlaar en de heer Verschoor. Zij zijn de eigenaren van de woning Dorpsstraat 157 in Zwaag. (Foto Annelies van Breukelen.)

Over de woning in Schagen schreef de jury het volgende. De boerderij Nes 40 vormt samen met de achterliggende kapberg een mooi ensemble, waarvan de woning Nes 38 ook deel uit maakt. De boerderij is van een bedrijfsgebouw naar een woning getransformeerd. Door de zorgvuldige detaillering en keuze van materialen en kleuren is een mooi eindresultaat ontstaan.

Burgemeester Van Kampen reikt de oorkonde en het zilveren sieraad uit aan de heer en Mevrouw de Boer.
Burgemeester Van Kampen reikt de oorkonde en het zilveren sieraad uit aan de heer en Mevrouw de Boer. Zij zijn de eigenaren van de woning Nes 40 in Schagen. (Foto Annelies van Breukelen)

Op zaterdag 2 november vond tijdens de Westfrieslanddag in de Spartahal in Schagen de prijsuitreiking plaats. Dit werd na een korte inleiding van mij zelf als voorzitter van het Westfries Genootschap, gedaan door de burgemeester van Schagen, Marjan van Kampen-Nouwen. Zij onderstreepte hoe belangrijk het is om bij nieuwbouw en verbouw van woningen rekening te houden met de omgeving. Een mooi huis is ook belangrijk voor het woongenot van de bewoners zelf, aldus de burgemeester. Tevens riep zij de aanwezigen die nog geen lid of vriend van het Westfries Genootschap waren, op om dit te worden. Vervolgens reikte zij de prijzen uit. De winnaars kregen een bij de prijs behorende oorkonde en een door ons bestuurslid Anneke Helder vervaardigd zilveren sieraad.
Mevrouw De Boer, die met haar man in de woning Nes 40 in Schagen woont, vertelde iets over de grote inspanningen die zij hebben moeten verrichten om van een vervallen stolp die in het bestemmingsplan als veldschuur was aangeduid, weer een voor bewoning geschikt pand te maken. Het verkrijgen van een bouwvergunning duurde alleen al vijf jaar. De bestemming moest worden gewijzigd van agrarisch in wonen. Het uitvoerende werk is door haar man met begeleiding van architect Rein Koopman en met hulp van deskundige vaklieden geklaard. De prijs is volgens mevrouw De Boer een eer, een bekroning op het vele werk.

Voorzitter Jan Smit (links) en burgemeester Marjan van Kampen (rechtsachter) en de prijswinnaars.
Voorzitter Jan Smit (links) en burgemeester Marjan van Kampen (rechtsachter) en de prijswinnaars. (Foto Willem Zwier)

Ook de bewoners van de woning in Zwaag zijn trots op hun woning en blij met hun prijs.
Alles bij elkaar is dit een mooie nieuwe activiteit van onze vereniging die voor herhaling vatbaar is. Een volgende keer zal worden gekozen voor een andere categorie gebouwen. Maar het motto blijft gelijk: ‘Houd Westfriesland mooi!’

Jan Smit