Op zondag 2 juni, de eerste officiële tropische dag van 2019, vond in Zorgcafé 't Koetje in Zandwerven voor de derde keer Toonbeeld Westfries plaats. Dit is een samenwerking tussen het Westfries Genootschap, Stichting Creatief Westfries, Expositiekring Beeldende Kunst Opmeer en initiatiefnemer Guido van Meerbeek.

Guido van Meerbeek (links) en Jaap Meester bij het schilderij ‘Klaproos‘ van Yvonne Beentjes.
Guido van Meerbeek (links) en Jaap Meester bij het schilderij ‘Klaproos‘ van Yvonne Beentjes. (Foto Jan Smit)

Een grote groep amateur-kunstenaars liet een goed gevulde zaal genieten van hun werk. Bij kunst denken we in eerste instantie vaak aan beeldhouwwerken of schilderijen, maar het begrip kunst is veel ruimer. Het heeft betrekking op alle creatieve uitingen van de mens. Ook proza, poëzie en muziek horen er bij.

Blaaskapel De Blauwe Reigers uit Heerhugowaard.
Blaaskapel De Blauwe Reigers uit Heerhugowaard. (Foto Jan Smit)

Leden van de bij Creatief Westfries aangesloten skroiversgroepe konden op de website van de expositiekring een schilderij uitzoeken dat hen inspireerde tot het schrijven van een verhaal of een gedicht.

Martine Meester bij het door Dirk Mars gemaakte schilderij van een wolf.
Martine Meester bij het door Dirk Mars gemaakte schilderij van een wolf. (Foto Jan Smit)

Het leverde een afwisselend geheel op van mooie teksten over bijvoorbeeld het Westfriese landschap en het boerenleven, maar ook over actuele onderwerpen zoals de terugkeer van de wolf in ons land. Andere schilderijen nodigden uit tot het schrijven van meer persoonlijke teksten. Zo had Tom Wester een gedicht geschreven bij het schilderij ‘Moeder‘ van zijn broer Ben. Bijzonder was dat moeder Wester zelf ook in de zaal zat.

Gerian Helder bij het schilderij ‘Koe‘ van Tineke van der Kroon en de door Susan Groot geschilderde koeienkop.
Gerian Helder bij het schilderij ‘Koe‘ van Tineke van der Kroon en de door Susan Groot geschilderde koeienkop. (Foto Jan Smit)

Bij binnenkomst en in de pauze was er gezellige muziek van Blaaskapel De Blauwe Reigers uit Heerhugowaard. Na mijn opening begeleidden zij ook het zingen van het lied ‘Dut is 't Land‘ van Nel van Laren-Zwuup.

Van links naar rechts Ben, moeder en Tom Wester bij het schilderij ‘Moeder‘ van Ben.
Van links naar rechts Ben, moeder en Tom Wester bij het schilderij ‘Moeder‘ van Ben. (Foto Jan Smit)

Ter bestrijding van de onkosten ging in de pauze een hoge hoed rond en er was een verloting. Moeder Wester trok het winnende lootje. Gerrie Kamp was de gelukkige en ging met het door Susan Groot gemaakte schilderij naar huis. Jaap Meester had daar de volgende tekst bij gemaakt.

't Begroôt je dat zô'n sloôtje,
bedat gien meer te vinden is,
'n rietskoôt, 'n breggie en 'n knoeitje *
't raakt an 't zai en da's gemis.

Ik hew 'r vist, ik hew 'r skaast,
ik hew 'r glist over 't ois,
met 't knoeitje vaart deur 't kroôs
en genôten gewoôn onwois.

We verkavele en we dempe,
tot 'r gien sloôt meer overbloift.
De kikkers en de blauwe roigers
't is goed dat 'r nag ientje over skroift.

Wees bloid dat 'r nag zô mooi skilderd,
en in mooie kleure vastloid wort.
Den rake toch deuze mooie plekke,
echt nag niet in inienen vort.

't Begroôt je dat zô'n sloôtje
bedat gien meer te vinden is,
'n rietskoôt, 'n breggie en 'n knoeitje
't raakt an 't zai en da's gemis.


* roeibootje

Jaap Meester, Susan Groot en Gerrie Kamp bij de prijsuitreiking van de loterij.
Jaap Meester, Susan Groot en Gerrie Kamp bij de prijsuitreiking van de loterij. (Foto Jan Smit)

Voor alle muzikanten, schrijvers en schilders was er als dank een roos.
Na afloop van het officiële deel van deze mooie middag speelde Koos Konijn uit Abbekerk bekende melodieën op mondharmonica.

Jan Smit

Muzikant Koos Konijn uit Abbekerk.
Muzikant Koos Konijn uit Abbekerk. (Foto Jan Smit)