Het eeuwenoude agrarisch gebied in Midden-Westfriesland veranderde snel door nieuwe productie-, werk- en teelmethodes. Nieuwe gewassen, machines, agrarische gebouwen gaven het landschap andere vormen, kleur en geluid. De landschap bepalende Westfriese stolpboerderijen namen snel in aantal af.