Op 11 maart 2013 heeft Gerianne Helder-Dekker haar penningmeesterschap overgedragen.
Gerianne is in 1993 in het bestuur gekomen en beheert de penningen vanaf 1995.
Wij danken haar voor het vele werk en de manier waarop zij invulling aan haar taken heeft gegeven. Haar inzet en betrokkenheid was groots.