De commissie heeft besloten de veiling op een ander tijdstip en locatie te organiseren en wel op zaterdag 11 juni 2022 in Dorpshuis De Vang in Benningbroek.
Zaal open om 12.30 uur, aanvang kostuumshow 13.30 uur; na de pauze start de veiling.
Uiteraard houden wij u op de hoogte over het verloop van de organisatie.
Communicatie zal ook via de media plaatsvinden om belangstellenden op de hoogte te brengen.