Onze jaarlijkse cursussen gaan weer beginnen. Hier volgen de data:

De japoncursus:
31 augustus - 21 september - 5 oktober - 2 november - 16 november - 30 november - 11 januari, van 14 uur tot 16 uur.
Cursusleidster: mevrouw D. Snijders.
Er is nog plaats voor deze cursus, opgave bij mevrouw A. v. Dolder, telefoon 0226-351444.

De data voor de kappen- en boerenhoedjescursus zijn:
4 oktober - 11 oktober - 18 oktober.

Tevens start van de cursus boerenhoedjes opknappen.
Data: 25 oktober - 5 november - 6 november, van 10 uur tot 12 uur.
Cursusleidster: mevrouw B. Zweet-Donker.

Cursus Hullenplooien: 22 - 29 november van 14 uur tot 16 uur.
Voor beide cursussen opgave bij mevrouw A. v. Dolder, telefoon 0226-351444.

Bovengenoemde curussen worden gegeven in Het Timmermansgildehuis, Dal 3 te Hoorn.