De cursisten aan het werk en het getoonde eindresultaat van de show op 4 februari 2012.