Druif, Cor (1922-2002)
bron: Holl.Kaasmuseum

Agrariër en gemeenschapsmens

Geboren te Oostwoud in 1922. Overleden te Oostwoud 2002.

Cor Druif was agrariër in hart en nieren. Hij begon zijn veehoudersbedrijf in 1946, toen hij voor 5000 gulden een stolp kon kopen. Zoon Bert en kleinzoon Arnold Druif hebben het naar de Broerdijk verplaatste bedrijf inmiddels overgenomen, maar Cor bleef er tot 1997 nauw bij betrokken. Ondanks een druk bestaan vond de Oostwouder de tijd zich in te zetten voor de gemeenschap. Dat deed hij door een actieve rol bij de ruilverkaveling De Vier Noorder Koggen, waar hij niet alleen vice-voorzitter was maar ook een aanspreekpunt voor de agrariërs. Ook was hij de motor achter de renovatie van het zwembad van Oostwoud, waarbij in het dorp diverse inzamelingsacties met obligaties werden gehouden. Verder was hij nauw betrokken bij de oprichting van activiteitencentrum Woudrust en daar jarenlang voorzitter van. Dat was nadat hij tevergeefs had gestreden om het gelijknamige verzorgingshuis in Oostwoud te behouden.

Cor Druif was een fervent muziekliefhebber. Hij was liefst 68 jaar lid van fanfare OKK, waarvoor hij 34 jaar als bestuurslid actief was. Samen met zijn broer, met wie graag musiceerde, speelde hij in het Noordhollands Ouderenorkest. Ook van dit orkest was hij jarenlang voorzitter. In het millenniumjaar 2000 werd Cor Druif uitgebreid in het zonnetje gezet. Tot zijn eigen verrassing kreeg hij als eerste inwoner van Noorder-Koggenland uit handen van de toenmalige burgemeester N. Dorrestijn het zilveren koggeschip. Deze onderscheiding heeft de toenmalige gemeente ingesteld om een plaatsgenoot te eren die zich bijzonder voor de gemeenschap heeft ingezet. Dat ging voor Cor Druif zeker op, al bleef hij zelf bescheiden over zijn vele activiteiten. Enkele jaren eerder had hij al een koninklijke onderscheiding ontvangen. Met de dood van Cor Druif is een markant man heengegaan aan wie het dorp Oostwoud veel verschuldigd is.

Literatuur:
Oostwoud verliest groot sociaal man, Cor Druif 1922-2002, in Dagblad voor West-Friesland d.d. 11-12-2002. Dit artikel tevens gebruikt als bron.

Gegevens aangeleverd door: Jaap Raat te Heiloo (2007).