II-8. Achterdeel van het stadhuis te Hoorn

Klik hier voor een grotere afbeelding.

In de 80-jarige oorlog, toen er strijd was tussen Spanje en de Nederlanden, raakte West-Friesland afgesneden van de rest van Holland. Afgevaardigden (gecommitteerden) kwamen, voor het eerst in 1573, in Hoorn bijeen om te vergaderen, o.a. over de vraag hoe tegen de Spanjaarden op de Zuiderzee moest worden opgetreden en tevens werden er allerlei bestuurlijke zaken besproken. Het duurde niet lang of deze heren vergaderden dagelijks in Hoorn en ze logeerden dan in het vroegere St. Ceciliaklooster, dat dan als logement werd gebruikt. Later werd dit gebouw het stadhuis van Hoorn. Op deze dia het achterdeel van dit gebouw, waaraan je nog aan de boogramen kunt zien dat het vroeger een klooster is geweest.