I-6. De opgraving van een waterput

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Een heel bijzondere vondst is deze houten waterput, die tijdens opgravingen in Kolhorn werd blootgelegd. Het is de oudste waterput die we kennen. Hieruit blijkt dat de Standvoetbeker-mensen, ondanks hun primitieve stenen werktuigen, toch al tot dergelijke prestaties in staat waren.