I-17. Grondsporen van korenbergjes

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Dit plaatje verdient wel enige uitleg. Het zijn sporen in een lap grond, gezien vanaf een hoge foto-toren. De ronde sporen zijn de resten van sloten rond korenbergjes, kringgreppels genaamd.
Het geoogste graan of hooi werd in bergjes opgeslagen naast het huis. Voor afwatering van regenwater en ter bescherming tegen dieren werden om die bergjes greppels gegraven. Goede opslagmogelijkheden waren er niet: in West-Friesland was een gebrek aan goed timmerhout (er stonden vanwege het drassige landschap wel struiken, maar nauwelijks bomen), en daardoor waren er geen goede dichte schuren om de oogst in te bewaren.