I-21. Kaart van West-Friesland rond 1300

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Deze kaart beschrijft West-Friesland in de Middeleeuwen rond 1300. Een merkwaardige kwestie is het feit dat het westen van ons land eeuwen vóór de Middeleeuwen helemaal onbewoond geweest is: de bewoning houdt na 270 na Chr. vrij plotseling op. De verklaring hiervoor zoeken we in het ontstaan van een nieuwe transgressie-fase (dus: overstromingen, het land wordt onbewoonbaar) en ook wel in het vervallen van de Romeinse macht. Pas na enkele eeuwen raakt het gebied hier en daar weer bewoond.
Eén van de veronderstellingen is dat oorspronkelijk Texel en Vlieland en Wieringen één geheel met de kop van Noord-Holland vormden. Het land was verdeeld in gouwen: Texla, Wiron en West(f)linge. Daarna overspoelde de zee hele stukken land. Van Texla bleef Texel en Vlieland over; van Wiron bleef Wieringen over en wat men Westlinge of Westflinge genoemd moet hebben, is het tegenwoordige West-Friesland. Deze oude namen komen we nu nog tegen als naam van een voetbalclub (Wiron) of van een scholengemeenschap (Westflingen).