II-24. Nieuwbouw en ruilverkaveling

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Dit is een opname vanuit de lucht op 3800 m. hoogte van Heerhugowaard en omgeving, gemaakt door de Topografische Dienst te Delft.
Een opname in zwart-wit om de contouren duidelijk te laten uitkomen. Deze luchtfoto geeft een goed beeld van de verstedelijking van een plattelandsgemeente. Waar vroeger akkers waren en polderland, staan nu huizenblokken. De verhuizing van stadsbewoners naar het platteland is groot geweest maar in veel steden zijn inmiddels nieuwbouw- en renovatieprojekten gereed gekomen (1984). Het is trouwens belangrijk om die enorme nieuwbouw in te perken, zodat niet straks West-Friesland geheel met huizen is volgebouwd.
Met deze dia besluiten we de serie: "De Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht."