II-15. Schilderij 'De Bulloper' - D. Weeshoff, 1885

Klik hier voor een grotere afbeelding.

De man die je hier ziet is een bulloper. Bul is een ander woord voor stier. Maar weinig boeren hadden een stier; het bezit ervan betekende een heel kapitaal. Daarom werden er in vrijwel alle dorpen bullestieken opgericht, later ook wel stierenverenigingen genoemd. Het dorpsbestuur speelde daarbij een belangrijke, vooral controlerende rol. Voor gezamenlijke rekening werden er een paar stieren gekocht. De bulloper liep daarmee van boerderij naar boerderij om de koeien te laten dekken. De eigenaar van de koeien betaalde ervoor.
Tegenwoordig zijn er de K.I.-stations (K.I. staat voor kunstmatige inseminatie) o.a. te Sijbekarspel.
In binnen- en buitenland staat de rundveefokkerij in West-Friesland in hoog aanzien. Een bekende stier die grote invloed heeft gehad op de rundveefokkerij is "Adema 21 van de Woudhoeve".
Elk jaar wordt er in Opmeer een landbouwtentoonstelling georganiseerd. Behalve de landbouwwerktuigenexpositie zijn er veekeuringen, vooral van paarden, en er is een Concours Hippique, zodat men kan spreken van een echte Paardendag voor geheel West-Friesland.