Op vrijdagavond 5 september 2014 heeft Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap, de Auroraprijs uitgereikt aan Stichting Historie Aurora. Dit gebeurde tijdens de reünie van oud-medewerkers van de in 1994 gesloten zuivelfabriek Aurora uit Opmeer. Deze bijeenkomst werd gehouden Café De Pyramide in Opmeer.

De zuivelfabriek Aurora was tachtig jaar in productie.

De zuivelfabriek Aurora was tachtig jaar in productie. (Foto Jan Smit)

De laatste kaas die in 1994 bij Aurora gemaakt is.

De laatste kaas die in 1994 bij Aurora gemaakt is. (Foto Jan Smit)

In 2014 is het niet alleen twintig jaar geleden dat de fabriek gesloten werd, maar ook honderd jaar geleden dat de fabriek in productie kwam.
Het Aurorafonds is in 1964 ingesteld door het bestuur van de fabriek ter gelegenheid van het gouden jubileum. Het Westfries Genootschap is sinds 1 januari 1980 belast met het toekennen van de prijzen uit het Aurorafonds. De prijs wordt ten minste een maal per drie jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die voldoet aan de doelstelling van het fonds om financiële bijdragen te verlenen ‘voor de bestudering van onderwerpen die een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal’. Bij de prijs behoren een oorkonde en een geldbedrag van € 750.

Beschilderde melkbus van Aurora.

Beschilderde melkbus van Aurora. (Foto Jan Smit)

Stichting Historie Aurora is opgericht met als doel de kennis van de historie van de zuivelbereiding in Noord-Holland in het algemeen en die van de voormalige zuivelfabriek Aurora in het bijzonder te behouden.
Bij de uitreiking onderstreepte Jan Smit het belang van het vastleggen van de historie.
Namens het bestuur van de stichting nam voorzitter Cees Welboren de prijs in ontvangst. In zijn dankwoord zei hij het een eer en heel bijzonder te vinden dat juist Stichting Historie Aurora in aanmerking kwam voor de Auroraprijs.

Jan Smit (links) en Cees Welboren (rechts) bij de uitreiking van de Auroraprijs.

Jan Smit (links) en Cees Welboren (rechts) bij de uitreiking van de Auroraprijs. (Foto Henk Kuiper)