Christiënne Bot en Andries Sijm hewwe d'r voor zurgd dat 't Westfries opnomen is in de Nationale Inventaris Immaterieêl Erfgoed. Ze vertelle d'r zelf over.

Christiënne Bot:
Oftig ben ik bezig met 't Westfries in de Feesboekgroep ‘Westfriesland Zo Zegge Wai Dat’, opricht deur Theo van Kampen in 2010. In deuze groep wissele wai in 't Westfries dagelijks met bedat 8.000 leden uitdrukkings, stukkies, liedjes en alles wat oôs bezighoudt uit. Dat ik hoorde dat 't môlenaarsambacht inskreven is op de loist van Immaterieêl Erfgoed bai de UNESCO docht ik: ‘ Dat ken meskien ok wel met 't Westfriese dialect’. 't Is 't meist bedroigde dialect van Nederland. Ik hew toe begin december 2017 een brief skreven an de Nederlandse UNESCO kemissie. Kort deernei kreeg ik antwoord en werd moin verteld dat ik bai 't Kenniscentrum Immaterieêl Erfgoed (KIEN) weze most. Ik hew dut wete leiten an de are lede binnen de groep ‘Westfriesland Zo Zegge Wai Dat’ om te bekoiken hoe 't nou verder most. Andries het deernei 't stokkie van moin overnomen en de anvraag bai 't KIEN uitzet.

Andries Sijm:
Samen met Joop van Diepen, die 'n houp mense wel kenne van Effe Buurte op de regionale TV zender WEEFF, wat mense uit de Westfriese Feesboekgroep en mense uit de skroiversgroepe van Creatief Westfries, benne we al 'n toidje bezig 't Westfries Woordeboek van Jan Pannekeet te herzien. Oôs mooie Westfries is 'n levendig dialect en den moet dat ok baihouwen worre in wat wai ziene as oôs officiêle woordeboek.
Dat Christiënne ankwam met de UNESCO reactie om oôs te melden bai 't KIEN, ben ik baisprongen en hew de veddere anvraag nei ze toestuurd. Bloikbaar hadde wai deer 'n goeie snaar raakt, want nei wat berichies op en neer, werd 't Westfries zôvoors baiskreven in de Nederlandse loist van 't Immaterieêl Erfgoed. Krante, radio en tv hewwe d'r lucht van kregen en wai benne al vier keer in 't nuws weest. Al met al 'n mooie opsteker voor oôs geliefde Westfries!