5 jaar vrijheid

Op 31 augustus 2019 gaf Koning Willem Alexander het startsein voor het nationale jubileumjaar in het kader van 75 jaar vrijheid. Hij deed dat door in Terneuzen een historische belboei te luiden.
Twaalf maanden lang staat ons land stil bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en bij de bevrijding. Wie zich in de geschiedenis hiervan verdiept, zal tot de conclusie komen dat er veel kanten aan deze gebeurtenissen zitten. Het past ons om 75 jaar na dato voorzichtig te zijn met het uitspreken van oordelen over mensen en de keuzes die ze maakten. Wel is het goed om na te denken over de vraag welke lessen wij kunnen trekken uit de geschiedenis.

Tentoonstelling 75 Jaar Vrijheid in West-Friesland.

Het Westfries Genootschap, het Westfries Archief en een groot aantal historische verenigingen en stichtingen en andere organisaties in oostelijk Westfriesland hebben het initiatief genomen voor het organiseren van tentoonstellingen met als thema ‘75 jaar Vrijheid in Westfriesland’. Deze tentoonstellingen bestaan uit een welkomstbord en dertien basisborden met algemene thema's, op veel plaatsen aangevuld met een of meer borden toegespitst op de plaatselijke situatie.
Onze dank gaat uit naar de leden van de werkgroep die de tentoonstellingen heeft voorbereid, alle deelnemers voor hun inbreng en enthousiasme en de drukkerij voor het vervaardigen van de fraaie tentoonstellingsborden.
De kosten van deze activiteiten worden betaald uit subsidies van de zeven gemeenten in oostelijk West-Friesland en uit bijdragen van een tweetal sponsors.
Door de coronacrisis zijn de deelnemers niet in staat om gedurende de meidagen de door hen geplande tentoonstellingen voor het publiek te openen. Het was de bedoeling dat behalve de borden ook andere materialen te zien zouden zijn. Hopelijk komt er later nog een mogelijkheid om de tentoonstellingen in de diverse plaatsen te laten zien. Vooruitlopend daarop is besloten om de borden op digitale wijze via de website van het Westfries Archief aan het publiek te tonen.

Link naar de website van het Westfries Archief

Jan Smit,
Voorzitter Westfries Genootschap