Westfriese Omringdijk - foto januari 2012
De muur bij Oudendijk dient om de waterkerende hoogte van de dijk op te vijzelen. Hij werd geplaatst in de jaren 1910-1920. Hier en daar is de muur onderbroken door een coupure. Bij een calamiteit kan deze opgevuld worden met balken of schotten door ze in dit soort inkepingen te stapelen. De Westfriese Omringdijk heet hier Dorpsweg. (Foto Netty Zander)


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.