Westfriese Omringdijk - foto september 2013
Op de Rode Steen van de Westfriese Omringdijk staat Jan Pz. Coen. Hij is in de wildbreiroute van Hoorn opgenomen en daardoor ziet hij er zacht uit. Foto: Netty Zander.


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.