2007 is vanuit het Genootschap een verzoek gedaan om de Westfriese Omringdijk meer bekend te doen zijn bij boeren, burgers en buitenlui. Historisch is het gegroeid dat ieder dijktraject een eigen naam heeft, maar nergens is de naam ‘Westfriese Omringdijk’ te bekennen. Geen wonder dat veel mensen niet weten waar de dijk ligt.
Vandaar mijn vraag om aan ieder dijknaambordje de naam ‘Westfriese Omringdijk’ toe te voegen. Bij meerdere instanties is ons verzoek positief ontvangen en kregen we toezeggingen.
Zal het er echt nog van komen?
Het Westfries Genootschap houdt de vinger aan de pols en blijft optimistisch.

Westfriese Omringdijk - foto juni 2013
Het is de bedoeling dat dit logo de route van de Westfriese Omringdijk zal aangeven, het is ontworpen door Rene Knip.


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.