De schutsluis bij Rustenburg.
Hierover is een felle concurrentiestrijd tussen Hoorn en Alkmaar gevoerd. Beide steden waren afhankelijk van de plaatselijke vee- en kaasmarkten. In 1577 probeerden de bestuurders van Hoorn een schutsluis aan te laten leggen. Hierdoor zou Hoorn beter bereikbaar zijn. De Alkmaarse burgemeesters trokken met een troep volk naar Rustenburg en staken het hout in brand dat voor de bouw van de sluis bedoeld was.
(Tekst en foto Netty Zander)


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.