Netty Zander is blij met de bordjes van de Westfriese Omringdijk - foto januari 2014
Netty Zander is als initiator blij met de bordjes van de Westfriese Omringdijk die – na zoveel jaren – geplaatst zijn, de hele dijk rond. Foto: Ina Broekhuizen.


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.