Het beeld 'De Dijkwerker' gemaakt door Jan van Velzen bij Onderdijk.
Het beeld 'De Dijkwerker' gemaakt door Jan van Velzen bij Onderdijk.
Het beeld is een ode aan al de Westfriezen die met zoveel inspanning aan de Westfriese Omringdijk hebben gewerkt. (Foto Netty Zander)


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.