Jan Smit

As Westfrieze binne we net as veûl are mese in oôs land wind dat we onder de zeispiegel weûne in dat de doike oôs beskerme. Zô'n grôte sterke doik geeft oôs een vailig gevoel.

Ik wel 't efkies hawe over een aar soort doike as dat je alle dage ziene. 't Gaat over de doike die oôs leve beskerme in die d'r voor zurge dat je niet omvalle as 't teugendaait in je leven. As je klain binne vurmt 't gezin weerin je geboren binne zô'n doik. Vader in moeder zurge d'r voor dat je niet overspoeld worre deur de wereld om je heen in ze wake over je baai ziek in zeer. As je grôterder worre moet je nei skoôl. Deer leer je hoe je voor je aigen zurge moete in leer je hoe je samen met are voorkome kinne dat 'r baai sturm in regen gate vallen in de doike die je beskerme. Ok verenigings kinne een doik weze weer je van op an kinne. Samen staan je sterk in bring je 't land achter de doik in cultuur. Zô'n doik vraagt ommers om samenwerking.

De beroemde Opperdoezer Rondjes zijn gepoot.
De beroemde Opperdoezer Rondjes zijn gepoot. De voren reiken tot de Westfriese Omringdijk.
Foto Netty Zander.

As je geluk hawe, kô je op een goeie dag de man of vroûw teûgen met wie je je leven dêle welle. De zurg voor je aigen doik in 't achterland mag je din dêle met 'n aar in op joûw beurt help je hum of heur. Baai mooi weer geniet je samen van je doikje, 't water achter de doik is kalm in niks duidt 'r op dat 'r sturm komt.

In toch kin 't weze dat 'r deur noôdweer een gat sloegen wordt in de doik weer je zô groôsk op ware. Samen zel je din zandzakke stapele moete in wachte tot de sturm lage gaat in 't water zakt. As je din met mekaar 't gat dichte kinne of as 't moet achter 't gat in de doik een nuw doikje make din bin je roik.

Maar koik altoid om je heen of 'r gien mese binne die allien teugen 't water of 't slechte weer vechte moete. Help ze din, want gien mees kin 't allien.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.