Diny Kreuk-Breed, 2004

'k Trap de trappers in 't rond,
ken de kluft bedat niet hale.
Wolkeluchte in 't bont,
met wat bleke zonnestrale.
Boven daik een straffe wind,
doet m'n here losser waaie.
Fiets weer as veurheen dat kind,
leit m'n deur de vlage graaie.

'k Trap de trappers in 't rond,
stanend gaat 't effies lichter.
Teugen wind nou voor 'n stond,
asens staan de vliere dichter.
Heen en weer van bien nei bien,
ken zewat gien asem hale.
Sling'rend zachies, stien nei stien,
kom'k vooruit op de pedale.

'k Trap de trappers in 't rond,
loeiend bleist de wind van achter.
Kouwe neus en drouge mond,
't zadel voelt zommaar wat zachter.
Bome, zee, íen groôt gedruis,
leit m'n oigen maar wat douwe.
Rem de kluft of, voilig thuis,
kind van toen is niet te houwen.


(Foto Theo Mes)


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.