Dat de muskusrattenbestrijding goed werk doet is bekend.
Ga je langs de kleiputten van Lambertschaag naar Aartswoud zie je niet dat muskusratten daar vrolijk hun gangenstelsels graven. De muskusrattenbestrijder ziet dat wel, hij spoort ze op.
Eind 2013 was het geld voor de vangerij op, maar januari 2014 kon de bestrijder weer vol goede moed aan de slag. Hij wist er op dit traject van ongeveer 5 km in veertien dagen VIJFTIG in de kleiputten te vangen.
Muskusratten komen sinds de twintigste eeuw voor in Nederland. Het zijn geduchte gravers. Met hun flinke gangenstelsels ondermijnen en bedreigen ze onze kaden en dijken. Dat moeten we niet hebben in een gebied dat onder zeeniveau ligt, het zijn dus schadelijke dieren.
Muskusratten planten zich razendsnel voort en ze hebben nauwelijks natuurlijke vijanden.
Een vrouwtjesmuskusrat kan drie keer per jaar jongen krijgen met gemiddeld 5 à 8 jongen per worp. Dat betekent dat één koppeltje in vijf jaar voor 20.000 nazaten kan zorgen. Dit is een voortplantingssnelheid die de beheerders van dijken en kades voor grote problemen zorgt.

Een muskusrat meet van kop tot staart…
Een muskusrat meet van kop tot staart…

Een muskusrat meet van kop tot staart een halve meter, zwemt met zijn hele rug boven water, heeft een opvallende zijdelings afgeplatte palingstaart, een stompe kop en nauwelijks zichtbare oren.

Sporen van de muskusrat
Muskusratten zijn vooral in de schemering en 's nachts actief. De meeste sporen zijn aan de wallekant en in het water te vinden. De muskusrattenbestrijder let:
Op verzakkingen en afkalvende oevers, op zwembanen en zwemgeulen in het kroos, deze gaan kaarsrecht door het water en duiken vervolgens de kant in. Op afgevreten riet. Op ingesleten glij- en treksporen, deze ontstaan doordat ze zich op hun buik het water in laten glijden.
Op de ingang van hun hol, deze wordt zichtbaar bij plotseling laag water en heeft een doorsnee van zo'n 10 cm. Op een met riet afgedekte hut variërend van 50 cm t/m 1 m hoogte.

Tekst en foto Netty Zander, bron: folder Muskusrattenbeheer


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.