Netty Zander

Anno 1981
Links, rechts, links, rechts.
In een ritmische cadans schaatsten we in elkaars slag op zaterdag 19 december 1981 de Vijf Dorpentocht: Oudendijk, Beets, Avenhorn, Schermerhorn, Ursem, Bobeldijk, Berkhout en Grosthuizen. Een prachtige tocht.
Dwars door het Westfriese land, op kleine- en brede sloten en vaarten. Vanaf de ringvaarten bekeek ik de Westfriese Omringdijk van een andere kant.
Het inschrijven was in Oudendijk, binnen in het gezellige café Les Deux Ponts. Aan een tafeltje keken ijsclubleden me met een goedlachse blik aan. Op de tafeltjes de welbekende pluchen kleedjes, zoals dat ‘hoort’ in een Westfries café. Waar vind je dat nog anno 2015.
Het is alweer een tijd geleden dat de tocht uitgeschreven werd.


Foto: Netty Zander.

Anno 2015
IJs ligt er nu niet, schaatsen is geen optie, laten we wandelen.
Café Les Deux Ponts bestaat nog steeds in Oudendijk. Het staat in de bocht van de Slimdijk en Dorpsweg. Deze dorpsweg heette vroeger gewoon Oudendijk. Naast de dijk zie je een betonnen muur, die dient om de waterkerende hoogte van de dijk op te vijzelen. De muur is af en toe onderbroken. Uitsparingen in de muur, coupures, kunnen met planken opgevuld worden als de nood aan de man is, als het water van de Schermerboezem te hoog komt.
We zien links de 17e eeuwse protestante kerk, het enige Godshuis dat op de Westfriese Omringdijk staat. In de kerk is de fraaie polderkamer.
De vele bruggen leiden naar de achterliggende polder Beetskoog. Om het water uiteindelijk naar de zee te sluizen werd de bestaande dijksloot langs de Oudendijk verbreed. Dat gaf toen heibel met de bewoners. Zij zagen het liefst voor iedere voordeur een brug naar hun landerijen aan de overkant. Over het te bouwen aantal bruggen heeft men bijna twintig jaar geprocedeerd.
Aan de overkant van het water staat een karakteristiek gemaal dat door de vroegere machinist Berend Eikenaar als vrijwilliger in prachtige staat gebracht en gehouden.
Allerlei uitlaten brengen het water vanuit de diepe Polder Beschoot omhoog naar de noordelijke Beemsteruitwatering onderdeel van de Schermerboezem.
We passeren de vroegere melkfabriek Concordia, wandelen onder de snelweg A7 door, steken de provinciale weg over bij het hotel, restaurant La Mère Anne. We kruisen vervolgens de spoorlijn en naderen de Klamdijk. Die dijk leidde ooit naar Schellinkhout, vóór de waterwolf dit land opvrat.


Foto: Netty Zander.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.