Tekst en foto's: Netty Zander

Het is de stichting Westfriese Molens weer gelukt. Het bestuur heeft een reddingsoperatie op touw gezet. De Kaagmolen is gered.
Het Westfries Genootschap feliciteert haar stichting van harte en is groôs op de stichting. Het bestuur van het Westfries Genootschap brak het klamme zweet weleens uit als we hoorden van de kosten. De stichitng Westfriese Molens heeft sponsors kunnen vinden, die van harte bedankt werden door voorzitter Bart Sloten.
Beschermvrouwe prinses Beatrix zal ook trots op jullie zijn.

Poland restaureert de Kaagpoldermolen.
Poland restaureert de Kaagpoldermolen.

De Kaagmolen is een prachtige molen, 8-kantige grondzeiler en binnenkruier. Gebouwd in 1654.
Hij heeft de polder de Kaag van 360 ha bemalen. Hij staat hier op de ruimte, een ruime biotoop heet dat in molenjargon.
Met de Ruilverkaveling is de achterwaterloop verdiept en hersteld in 2005 en in 2006 werd een nieuwe langere vijzel geplaatst, getuige de gedenksteen aan de waterkant achter de molen. Hierdoor kon de molen het verlaagde waterpeil blijven bemalen. Molenaar Schagen heeft me in die tijd de gedenksteen laten zien. Hij is de vierde generatie molenaars op deze molen.
De ruilverkaveling nam de kosten voor zijn rekening, dat was uniek.
Maar ondanks dat gleed de molen van zijn fundament af. Lang stonden hijsinstallaties en hoogwerkers bij de molen. Poolland heeft het opgelost. Dat zeg ik makkelijk, maar het is specialistenwerk. Een betonnen plaat is onder de molen gemaakt, en 48 palen zullen ervoor zorgen dat de molen weer drie eeuwen stevig staat. Een damwand is geplaatst om mogelijk kwelwater uit de hoger gelegen boezem tegen te houden.
‘Het waterstaatkundige belang van de molen staat buiten kijf’, aldus voorzitter Bart Slooten. Volgens een molenaar uit de Zijpe ziet het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier het belang van onze trouwe windmolens steeds meer in, als reservemogelijkheid om water uit te slaan.
Wethouder Deutekom belichtte het belang van ons erfgoed. Zij ziet allerlei positieve mogelijkheden voor recreatie.
Een gedenksteen werd door bestuurslid C. Klaver onthuld en het de restauratie kwam op 4 september 2015 tot einde door het lichten van de vang door de heer Van Reeuwijk tijdens de feestelijk bijeenkomst.
De molen begon te draaien, altijd weer een imposant gezicht als je er zo dicht bij staat. Er werden nog extra planken bij gezet en de vijzel ging aan de gang. Het is geen overbodige luxe, want door de hoosbuien van de laatste dagen staan de greppels vol water.
Daar gaat het water via de verenigde Raakmaats en Niedorper boezem, door het Grote Mallegat naar de Langereis en gaat onder de Westfriese Omringdijk door bij Aartswoud (waar vroeger het stoomgemaal stond) naar het gemaal De Waakzaamheid in Kolhorn, vervolgens naar het Amstelmeer en naar de Waddenzee?
Wat een ingenieus en boeiend systeem!

De vijzel maalt het vele gevallen regenwater omhoog de boezem in.
De vijzel maalt het vele gevallen regenwater omhoog de boezem in.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.