Tekst en foto's: Netty Zander

Deer bai die môlen, die Grôte Molen,
Deer staat 'n klointje, die is deer nou weer plaast.


De melodie van het liedje schoot me te binnen, bij de herplaatsing van het weidemolentje Johan in de Pekelpolder op de ijsbaan bij Schellinkhout bij de Grote Molen.
Het weidemolentje stond oorspronkelijk in de voormalige polder de Grote Waal te Hoorn. Wijlen de heer Kerkmeijer, voormalig conservator van het Westfries Museum, had zich het lot van het molentje aangetrokken door het in 1964 te laten verplaatsen naar het Julianapark in Hoorn. In 1985 werd het opnieuw verhuisd, nu naar de Pekelpolder te Schellinkhout om daar de ijsbaan te bemalen. Het kwam onder de hoede van de Stichting Westfriese Molens.

Voorzitter van de stichting Westfriese Molens vertelt het verhaal van de restauratie.
Voorzitter van de stichting Westfriese Molens vertelt het verhaal van de restauratie.

Tijdens een genoeglijk samenzijn nabij de Grote Molen aan de Westfriese Omringdijk vertelde de voorzitter Bart Slooten over de geschiedenis en de restauratie.
Het molentje verkeerde al geruime tijd in een bedenkelijke staat van onderhoud.
De financiële gift van de Stichting Kermeijer-de Regt en de enthousiaste deskundige maal- en onderhoudsploeg van de molen Ceres te Bovenkarspel leidde tot resultaat dat het molentje weer in uitstekende staat is teruggebracht.
‘De affiniteit van de Stichting Kerkmeijer-de Regt met het molentje moge duidelijk zijn, als men weet dat het indertijd door Johan Kerkmeijer van de ondergang is gered. Later is het aan de Stichting Westfriese Molens geschonken. Het kreeg de naam Johan’, aldus de bevlogen Bart Slooten. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor deze financiële geste en het werk van de onderhoudsploeg.

Aan de voet van de Zuiderdijk wordt de Johan onthuld.
Aan de voet van de Zuiderdijk wordt de Johan onthuld.

De voorzitter van de Stichting Kerkmeijer-de Regt Jaap Schaper en penningmeester Nelleke Huisman onthulden vervolgens op deze zomerse dag van 16 juli 2015 het molentje aan de Zuiderdijk.

De enthousiaste mannen van de Ceres zullen spoedig het binnenwerk er in plaatsen, zodat het weer aan het werk kan.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.