Netty Zander

Op de Westfriese Omringdijk in de indrukwekkende Schutterzaal van het Westfries Museum in Hoorn vond op 24 mei de uitzending van O.V.T. plaats.

Het eerst geplaatste bord.
Het eerst geplaatste bord (Foto Netty Zander)

Het blijft de gemoederen bezig houden, het standbeeld van Jan Pietersz. Coen op de Rode Steen.
Het was één van de gespreksonderwerpen tijdens de uitzending van O.V.T. die op 24 mei plaats vond in de indrukwekkende Schutterzaal van het Westfries Museum in Hoorn.
Ten tijde van het nationalisme eind 19e eeuw had men behoeft aan helden. De algemene mening in 1893 was dat Coen er een in de Gouden Eeuw was. Het standbeeld kwam er. Nederland was trots op zijn held uit de VOC.
In 1937 werd Coen vereerd tijdens zijn 350ste geboortedag vereerd. De toenmalige premier Colijn hield een plechtige toespraak. Hij sprak over de kloekheid van Coen.

Maar, tijden veranderen, meningen ook.
Over het standbeeld is veel gediscussieerd.
De gemeente moest na een burgerinitiatief een uitspraak doen. Naar Nederlands gebruik sloot men een compromis: het beeld mocht blijven staan, er werd een aangepast tekstbord op de sokkel toegevoegd, met hierop ook zijn negatieve daden vermeld.
In 2011 heeft het Westfries Museum er zelfs in een tentoonstellingsproject over gemaakt in de vorm van een rechtsspraak, bezoekers konden zich uitspreken, was Coen geboren in Hoorn, ‘held’ of ‘schurk’. De Westfriezen stemden naar later bleek net als de gemeenteraad: 76% standbeeldwaardig, 33% niet standbeeldwaardig. Een wand van het museum hing vol met briefjes met opmerkingen.

Het toegevoegde bord met QR-code..
Het toegevoegde bord met QR-code. Als je deze code gebruikt krijg je het antwoordapparaat van JPC met de tekst: ‘Ik ben er even niet, spreek uw boodschap in.’ (Foto Netty Zander)

Het blijkt dus dat in de tweede helft van de vorige en de 21e eeuw Nederland ook meer aandacht heeft gekregen voor de omstreden kanten van JPC. Jur van Goor heeft een wetenschappelijke biografie over Jan Pietersz. Coen geschreven. Volgens hem past het in de historiografische traditie dat er opnieuw naar feiten in de geschiedenis gekeken wordt.
Het verbaast mij daarom des te meer dat in 1966 de Coentunnel zijn naam kreeg, laat staan de naamgeving van de tweede Coentunnel geopend in 2013. Het resultaat is dat Coens naam dagelijks meerdere keren op de radio te horen is in verband met fileberichten: we blijven stil staan bij Jan Pietersz. Coen.

Na een evenement in Hoorn toen in 2011 de discussie op z'n hevigst...
Na een evenement in Hoorn toen in 2011 de discussie op z'n hevigst was, stootte een kraanmachinist, naar eigen zeggen, per ongeluk het beeld van zijn sokkel. (Foto Netty Zander)


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.