Klaas Bant

Na de renovatie van de dijk tussen Enkhuizen en Hoorn heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op een aantal plaatsen bankjes op de dijk geplaatst. Een goede zaak, omdat wandelaars en fietsers dan even kunnen rusten en van het Westfriese landschap en het IJsselmeer kunnen genieten.
De bankjes zien er goed uit, vandalisme bestendig, een frame van metaal met verder houten zittingen. Op ieder bankje is in het ijzerwerk een tekst gegraveerd. Het Hoogheemraadschap heeft waarschijnlijk gedacht dat deze teksten “ludiek” moesten zijn. Het is jammer dat de tekstschrijver af en toe de plank mis slaat.
Twee voorbeelden:
Op het bankje bij de Nek (Schellinkhout) heeft men zicht op de kokmeeuwenkolonie, die daar al jaren in het voorjaar nestelt. Alleen de laatste jaren is het aantal meeuwen sterk achteruit gegaan door de komst van de vele ganzen. Bovendien is de waterstand in het meertje veel te hoog, zodat de meeuwen onvoldoende plaats hebben om te nestelen. Het Hoogheemraadschap neemt niet de moeite de waterstand op het vroegere peil terug te brengen.
Voor het bankje heeft de tekstschrijver de volgende “leuke” tekst bedacht:
Larus Ridifundus met zijn chocolade bruine kop
Vermenigvuldigt zich hilarisch schaterlachend
Keer op keer tot een kolonie vol met kokmeeuw.

In juli zijn de meeuwen verdwenen en wordt er weinig gelachen door de kokmeeuwen.

Op het bankje bij Wijdenes heeft de schrijver aan Floris V gedacht. Hier schudde hij de volgende tekst uit de mouw.
Floris landde met zijn leger op Wijdenes
Om Willems dood te wreken, D-day 1282
De ridderschaar hief zwaard en knoet
Richtte burchten en een hof, anno nu
Vlagt Westfriesland vrij, Floris V fok joe.

Hier is de tekstschrijver het spoor volledig bijster. Vooral de woorden fok joe slaan nergens op. Waarschijnlijk een rare vertaling van het Engelse fuck you. Hopelijk leest een argeloze toerist deze onzin niet.

Tenslotte: Toen de bankjes geplaatst waren ontdekte men dat het ijzerwerk roestgevoelig was. Ze zijn dus alle weggehaald, behandeld en teruggeplaatst. Alleen zonder enige kennis van zaken. Het Wijdenesser bankje staat nu bij de Nek en het bankje van de Nek bij Wijdenes. Nu slaan de teksten echt nergens meer op. Hopelijk is er bij het Hoogheemraadschap een oplettende geest, die deze verwisseling opvalt en in ieder geval de bankjes weer op hun juiste plaats terugzet.

Schellinkhout, april 2015.

Bankjes op de Westfriese Omringdijk.
Foto: Netty Zander.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.