Netty Zander

Door een nieuwe dijk tussen Medemblik en Barsingerhorn kwamen Gawijzend en Almersdorp gedeeltelijk aan de buitenzijde van de Westfriese Omringdijk te liggen; ze werden buitengedijkt. Op de kaart ziet deze vorm eruit als een badkuip.
Almersdorp lag ten noorden van Opperdoes, tussen de Westfriese Omringdijk en de even ten zuiden aangelegde inlaagdijk.
In 1334 woedde er een storm, de Sint Clemensvloed. De gulzige waterwolf deed een aanval op het land en vrat het noordelijke gedeelte van Almersdorp op.
Ten behoeve van een rotonde op de kruising Almersdorperweg/ Dijkweg bij Opperdoes doet de Archeologische Dienst Westfriesland onderzoek.
22 skeletten of delen van mensen zijn gevonden. Eerder kwamen er bodemschatten omhoog. Op anderhalve meter diepte werd een laag aangetroffen met scherven van aardewerk uit de periode 900 en 1100. Daaruit zou kunnen worden opgemaakt dat Almersdorp mogelijk 300 jaar ouder is dan de oudste vermelding.
In de drooggelegde Wieringermeer weten mensen nog dat er restanten van het verzwolgen deel van Almersdorp te zien waren.

Onder toezicht van de Westfriese Omringdijk en de kerktorens van Medemblik...
Onder toezicht van de Westfriese Omringdijk en de kerktorens van Medemblik wordt boerenkool verbouwd nabij de plek van het zuidelijke gedeelte van Almersdorp. Foto: Netty Zander.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.