Netty Zander

Maandag 31 oktober was een stralend warme dag.
Het ommetje Eenigenburg werd geopend. De Westfriese vlag hing voor ons huisje, of dakje zoals je wilt.

Het dakje
Het dakje stond boven de waterput op de hoofdburcht. Het werd ooit door het Westfries Genootschap geschonken toen de blootgelegde fundamenten van 't Huys te Nuwedore ontdekt waren.
De fundamenten werden destijds geconsolideerd.

Floris V neemt polshoogte
In de loop der jaren verwilderde het terrein. De provincie Noord-Holland wilde het gebied opknappen en de fundamenten restaureren; half opbouwen. Dat gebeurde nadat Floris V in 2007 herrees om polshoogte te nemen.
De Cultuurclub de Westfriese Deurlopers bracht de door Floris V verwoordde daiku aan op het dakje van het Westfries Genootschap:

Waar de bodem brandt
Van opgekropt verleden
Krijgt men nu de geest

Graaf Floris V van Holland inspecteert het terrein.
Graaf Floris V van Holland inspecteert het terrein. ‘Gaat er nog wat gebeuren?’ (Foto Are Kees)

Startsein
In 2008 werd door Sacha Baggerman het startsein voor de werkzaamheden gegeven. Ze kwam van hogerhand namelijk uit een vliegtuig per parachute.
Het terrein en de fundamenten werden grondig onder handen genomen voordat men ging bouwen.

Het moet eerst ergeren, wil het beteren.
Het moet eerst ergeren, wil het beteren. (Foto Netty Zander)

Hoogste punt
Het hoogste punt werd bereikt in 2010.
Een toren was op het terrein gebouwd, een ijzeren staketsel. Ik had begrepen dat het begroeid zou worden. Uit mijn eigen tuin bood ik Sacha Baggerman een pot met hedera aan, een begin voor die begroeiing. Ze beloofde er goed op te passen.

Hedera uit de grond van de Gouw, aangeboden aan Sacha Baggerman door Netty Zander.
Hedera uit de grond van de Gouw, aangeboden aan Sacha Baggerman door Netty Zander. (Foto Ina Broekhuizen)

In 2011 was de opening door haar opvolger, Elvira Sweet.
De hedera was aangeslagen.

Gedeputeerde Baggerman heeft goed voor de hedera gezorgd.
Gedeputeerde Baggerman heeft goed voor de hedera gezorgd.
(Foto Ina Broekhuizen)

Maar, de provincie Noord-Holland wilde ons dakje verplaatsen. Waar? Het was de bedoeling dat er een wandelpad zou komen langs de dwangburcht aan het oude dijk tracé.
Ina Broekhuizen maakte een tekst over de geschiedenis voor het dakje.

Opening ommetje
Gister was dé dag. Een klein gezelschap was aanwezig: mensen van Museum Eenigenburg, inwoners, de dorpsraad, wethouder Sigge van der Veek en Linda Rinkel beiden van de gemeente Schagen, en het Westfries Genootschap.

Met het wegtrekken van de Westfriese Vlag door wethouder Van der Veek...
Met het wegtrekken van de Westfriese Vlag door wethouder Van der Veek, Ina Broekhuizen en vijf kinderen werd de wandelroute 't Huys te Nuwedore officieel geopend. (Foto Netty Zander)

Ina Broekhuizen droeg haar gedicht voor over deze middeleeuwse geschiedenis van de dwangburcht. De tekst is geplaatst onder het dakje.

Ina met haar gedicht.
Ina met haar gedicht. (Foto Netty Zander)

Wandelnetwerk
De route maakt deel uit van een wandelnetwerk van 580 km dat bestaat uit 115 ommetjes, verdeeld over 46 startpunten. Dit netwerk in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder is in 2017 voltooid.
Fred Rodenbach van Recreatie Noord-Holland gaf aan dat de routes vooral over onverhard terrein gaan. Het netwerk wordt samengesteld uit bestaande en nieuwe paden.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.