Anja Zander

Uit het informatieboekje van de school

De Kolk is een openbare basisschool in Lutjewinkel.
De naam De Kolk werd aan de school gegeven toen in 1976 de vroegere kleuterschool aan de toenmalige lagere school werd gebouwd. De naam De Kolk werd gekozen vanwege de ligging van vele molens vroeger in Lutjewinkel. Het water dat via de molenkolk het brede water opgaat staat ook symbool voor de kinderen die door de school stromen en zo het verdere leven instappen.

De gevel van de openbare school De Kolk.
De gevel van de openbare school De Kolk. (Foto Netty Zander)

De openbare basisschool De Kolk is opgeheven.
De eerste directeur, Anja Zander is op 22 augustus 2017 overleden.

Een spandoek bij het afscheid van juf Anja van de school na 39 jaar in 2006.
Een spandoek bij het afscheid van juf Anja van de school na 39 jaar in 2006. (Foto Netty Zander)

De Molenkolk

Het water van de molenkolk maalde uit door de Westfriese Omringdijk de Zuiderzee in, waar nu de drooggemalen Groetpolder ligt.
De Molenkolk is al heel oud. Hij heeft niet zomaar die naam. Er hebben destijds vijf strijkmolens op gestaan die als het ware het werk deden dat het huidige boezemgemaal De Waakzaamheid doet. Dit gemaal bemaalt De Verenigde Raakmaats-Niedorperkoggeboezem. Boven het gras steken nog de fundamenten van een aantal van die molens uit. Ook ligt er nog een sluis, gedeeltelijk of misschien nog wel helemaal on tact in het dijklichaam van de Westfriese Omringdijk.

De Molenkolk bij Lutjewinkel.
De Molenkolk bij Lutjewinkel. (Foto Netty Zander)

Bron: brochure Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.