Dick Stammes

Hoe is het karakter van de Westfries ontstaan?
Allereerst was daar: het water.
Moerasgronden, plassen, sloten, vijvers, meren, de zee.
En tussen al die nattigheid in woonden mensen. Ieder overleefde voor zich en saamhorigheid ontstond vooral door de gezamenlijke strijd tegen het water.
Dit eendrachtige gevecht tegen de zee is in Westfriesland altijd veel belangrijker geweest dan welke overheerser of welk geloof dan ook, ondanks heftige pogingen tot onderwerping door buitenstaanders. De Westfriese Omringdijk is voor een Westfries altijd nog steeds veel belangrijker dan de regering en de Tweede Kamer in Den Haag.
Of waar dan ook.

Willem II, Rooms-koning van het Duitse Rijk...
Willem II, Rooms-koning van het Duitse Rijk en graaf van Holland en Zeeland begon met de bouw van het coninclijk paleis in 's-Gravenhage, het tegenwoordige Binnenhof. (Foto Netty Zander)

Dit was al zo in de tijd van Willem II, graaf van Zeeland en Holland, die de Westfriezen eronder probeerde te krijgen in de Slag bij Hoogwoud in 1256.
De Westfriezen voerden toen al een slimme guerilla oorlog waar Fidel Castro (RIP) jaloers op zou zijn geweest. Graaf Willem had hier slecht verweer tegen en zakte bij Hoogwoud door het ijs. Hoe symbolisch kan een daad zijn?
Hij werd hierna afgeslacht door de Hoogwouders en onder een huis begraven. Tegenwoordig ligt hij in Middelburg.

Herdenking van de de gebeurtenis 750 jaar na dato.
Herdenking van de de gebeurtenis 750 jaar na dato. Deze herdenking werd geleid door Netty Zander. Aanwezige burgemeesters v.l.n.r. Van Beelen (Obdam), Nijpels (Opmeer), Ter Heegde (Heerhugowaard). (Foto Henk de Weerd)

Hoogwoud werd overigens later totaal uitgemoord door Willems zoon, graaf Floris V, aan wie wij ook de Ridderzaal in Den Haag hebben te danken, waar koning Willem-Alexander jaarlijks uiterst vredig de troonrede voorleest.

Een derde invloed, vooral op die van de Nierupper, is geweest de predikingen en persoonlijkheid van dominee Schermerhorn (1866-1956), ‘de rooie dominee’, in de NH kerk in Nieuwe Niedorp. Hij was een vrijdenker die als stelregel had: ‘Een mens heeft net zoveel vrijheid als hij durft te nemen.’'
Zijn invloed ging zelfs zó ver dat men besloot een communistisch-anarchistische kolonie te stichten. Een leven in gemeenschap van goederen, vrije liefde en vrij huwelijk.
Een goede vraag van dominee Schermerhorn zou vandaag kunnen zijn:
Hoe vrij en angstloos bent u op dit moment in uw gedachten?
Wellicht zou een goede verstaander kunnen antwoorden:
‘Héél vrij en veilig. Zolang de Westfriese Omringdijk mij maar beschermt.’


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.