Henk Snip

As ik zeumers d'rs an de reed gaan
nei die mooie ouwe doik
den ken ik bar geniete
as'k deêr in de rondte koik

Mooie akkers en mooie woide
zien ik allegaar om me heen
en den die amparte “wiele”

weer vind je zo'n prachtig landskap
't is net een kleurroik skilderoi
woi gaan zo veer niet met vekantie
't mooie loit veul dichterboi

an de iene kant de zoipe
de are kant 't westfriese land
zoveul moois loit voor 't groipe
je rake deur skoônhoid overmand

deuze doik is een monument nou
dik honderd kilometer is hoi groôt
zeuve eeuwe loit hoi deêr te pronke
gelukkig gaat de doik noôit doôd

De Zijpe aan de Westfriese Omringdijk.
De Zijpe aan de Westfriese Omringdijk. (Foto Netty Zander)

Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.