Dita de Haan-van Rooij,
Schagen januari 2019


In 2009 heeft de jury de winnaar van een ontwerp voor de herverbinding van de Westfriese Omringdijk bekendgemaakt.
De jury v.l.n.r.: Cees Stam (Hoogheemraad Hollands Noorder Kwartier), Kees Kraakman (Van de Westfriese Deurloupers, de cultuurclub die de initiator was van de uitgeschreven prijsvraag), Ed Wagemaker (statenlid van provincie N-H.), Vera van Vuuren (Ontwikkelingsbedrijd Noord-Holland-Noord) en Gerrit Westerink (burgemeester van Schagen). (Foto Netty Zander)

De Omringdoik is puur zô'n end.
Toch zoit ie effies: ‘Stop.’
Deer ben ik al zô lang an wend,
ik koik 'r niet van op.
Bai Skagen zoit ie effies: ‘Ho!
Je benne bai de break.
't Lessie kroig je hier kedo,
deernei gien oversteek.’
't Water hakt 'm zommaar deur,
ze groeve 'n kenaal.
dat vonde ze toe gien meleur,
maar zuks is wel bretaal.
En oto's gonze langs de weg,
de doik is hier vermoord.
De wandelaar heb botte pech,
z'n padje is verstoord.


Links prijswinnaar van de toekomstige brug Rein Hofstra, architect en Cees Mantel (Hoogheemraad Hollands Noorder Kwartier). Tien jaar later en de brug is nog niet gerealiseerd. (Foto Netty Zander)

Ik vind die mooie Omringdoik
ontiegeleke groôt.
D'r bloift vezellef veul te koik,
maar… loupt hier effies doôd.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.