Netty Zander

Op de Omringdijk staan over het algemeen om de 200 meter gietijzeren dijkpalen. In totaal moeten er zo'n 630 exemplaren staan. De rode palen zijn voorzien van een wit nummer. Ze hebben dezelfde functie als hectometerpaaltjes langs belangrijke wegen. Als bijvoorbeeld ergens schade wordt geconstateerd, kan de onderhoudsploeg de exacte plaats vinden (dijkpaal 50 plus 45 meter). De nummering loopt niet door, iedere dijk of dijkstrekking heeft weer een eigen nummering.

Naast de moderne paal zijn er nog enkele oude, natuurstenen palen te vinden bij Alkmaar (dijkpaal 0 en 8 van de Zuider Rekerdijk) en bij Krabbendam (de laatste natuurstenen paal van de Noorder Rekerdijk, nr. 53 en tegelijkertijd nr. 0 van de Westfriese Zeedijk).

Vanaf de Oudendijk onder Hoorn, richting het zuiden, staat om de kilometer ook een vierkante groene gietijzeren dijkpaal van de Noorder IJ- en Zeedijk. Ter hoogte van Winkel/Lutjewinkel staan ca. 8 vierkante dijkpalen, van 0 naar 1/2, 2/3, 3/4 tot 7/8.

Bron: HHNK

Dijkpaal tussen Hoorn en Enkhuizen met recreanten bankje.
Dijkpaal tussen Hoorn en Enkhuizen met recreanten bankje. (Foto Willem Zwier)


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.