Martha Bakker-Groot, Andijk

Onderan de Omringdoik stinge twei huisies. In 't iende weunde Trointje, een meukel woifie van teugen de tachtig. Ze had woinig meer om hande, dat alle dage zat ze pree-an voor de glaze. 't Spionnetje goed ofricht. Trointje hield van glure bai de bure.
In 't are huisie weunde Alie. Die was ok al gien meer zô jong. Heur die Piet was 'n jaar of wat leden hemele gaan, dat ze was al een toid alliendig. Ze had een skoftig grôte wurft en had puur zô'n keg an al dat tuinwerk. Zôdoend was ze altoid sluuf bleven.

Trointje vond 't best spannend om Alie te beglouwen. Al kwam d'r manvolk an de deur, most Trointje persies wete wie of 't was en ok vezelf wat of ie deer most. Trointje wou Alie wel weer an de man hewwe. Dat zou niet alliendig mooi weze voor Alie.Van zô'n nuwe buman kon ze zelf ok perfoit hewwe. Piet had 'r ok altoid pittig holpen.
Trointje had d'r oigen nag maar net installeerd, of d'r sting een manje voor Alie's deur.
Hai mocht gloik binnenkomme. 't Was wel een jonkie, miende Trointje. Ouwerder as veertig was ie niet. Gosternokkies! Wat haalde Alie nou toch an!
Trointje was stik-nuwskierig, vezelf. Ze zat te frikbillen op d'r stoel. Hai was nou al een uur in huis. Nei, wacht, nou kwamme ze weer opperdan. Ze stinge dicht bai mekaar.
Zou 't een nuwe vlam weze? Inienen skôte ze de bossies in. Nou liepe ze weer op de tuin.
En ja, 'oor, deer vlouge ze weer onder de boume. 't Most bai 't kantje om beure zeker.

Trointje docht an de toid toe ze zelf nag jong was. Al had ze een vraaier den bedaarde ze ok altoid in de bossies. Ze kon alle vraaierspadjes. En ze wist ok van de hoed en de rand.
An 't end van de dag kwam Alie langs.
‘Ik hew een nuwtje!’ Trointje sting geloik op skerp. Nou zel je 't hewwe, docht ze.
‘Ik kom effies zegge dat moin huis te koup komt. Vemiddeg benne d'r foto's maakt.
Eerst in binnen. In buiten gaat dat heêl kuuks. 't Manje had 'n droôn, een soort vliegtuigie voor de luchtfoto's. Wai mochte d'r niet op. Alliendig 't huis en de tuin.
Nôh, ik voelde m'n oigen net weer een kloin moidje.
Bai alle foto's dede dat manje en ik skuilhonkiese!’

Kolhorn met z'n overtuinen.
Kolhorn met z'n overtuinen. (Foto Netty Zander)


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.