Kijk nou, de verrassing is nog groter:
Van de 17 genomineerde wandelroutes is het boekje nu doorgedrongen tot de vijf finalisten.
Het is een initiatief van Wandelnetwerk en Recreatieschap Westfriesland. Namens het Westfries Genootschap mocht ik er aan bijdragen.

Streekpad Westfriese Omringdijk.

Bijna onvoorstelbaar: de Westfriese Omringdijk dateert van ongeveer 1250. Eeuwenlang hebben de Westfriezen gewerkt aan de dijk die hen beschermt tegen het water. Tegen de stormen uit het noordwesten en de dreiging van wat toen de Zuiderzee was. Ze hebben klei gebruikt om de dijk op te bouwen, zeewier om haar te versterken. Sluizen en molens gebouwd om het land droog te krijgen en het te veranderen van een moerassig veengebied in bruikbare gronden. En ook onvoorstelbaar: dat alles met handkracht.
Het werk aan de dijk is immens. De wandelroute meandert hier en daar om de dijk. Soms lopen we boven op de dijk, maar soms ook er naast en slingeren we door de polders en natuurgebieden die aan de dijk grenzen. We lopen ook over de buitendijkse vooroevers die oorspronkelijk bedoeld waren om de kracht van het water in toom te houden. De Omringdijk is terecht een provinciaal monument sinds 1983.
De route voert van Hoorn langs de Beemster naar Alkmaar en vervolgens langs het Noordhollands kanaal. U loopt over en langs een hoge smalle dijk naar Schagen. Onderweg ziet u de restanten van dijkdoorbraken in de vroege middeleeuwen - de littekens in het landschap. Via kasteel Radboud in Medemblik loopt u naar Enkhuizen, een van de prachtige, authentieke Zuiderzeesteden. Net als in Hoorn vormen monumentale koopmanshuizen, kerken en pakhuizen een tastbare herinnering aan de VOC-tijd.
Aan de Westfriese Omringdijk grenzen aan de IJsselmeerkust enkele prachtige natuurgebieden op de grens van land en water. Nieuwe natuur die bedoeld is een hedendaagse invulling te geven aan een eeuwenoud cultuurlandschap.

De uitslag wordt bekend gemaakt op de Fiets en Wandelbeurs Vlaanderen in Gent op 1 mei. Spannend.
Zie: Wandelnet

Tekst en foto: Netty Zander
Bron: het Wandelboekje


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.