Op zaterdag 5 november werd de najaarsstreekmiddag gehouden in Oudkarspel.
Voor de aanvang van het officiële programma konden de deelnemers een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Bruggen en Paden in de Langdijk’ van Stichting Langedijker Verleden in het Regthuis. Dit rijksmonument uit 1808 is net als de vergaderlocatie Het Behouden Huis eigendom van Stichting Hart van Oudkarspel.

Het Regthuis.
Het Regthuis.

Het Behouden Huis werd in 1883 gebouwd als schoolgebouw bestemd voor openbaar lager onderwijs. In 1975 eindigde het gebruik van het gebouw voor onderwijsdoeleinden. Vanaf dat jaar kreeg het als Behouden Huis een multifunctionele bestemming voor allerlei activiteiten binnen de dorpsgemeenschap. Het was nog steeds eigendom van de gemeente en er werd niet geïnvesteerd in onderhoud en vernieuwing. Met als gevolg dat het volgens de gemeente in 2009 rijp was voor de sloop.

Andre Bouwens.
Andre Bouwens.
Een kijkje op de tentoonstelling in het Regthuis.
Een kijkje op de tentoonstelling in het Regthuis.
 

Daar was de plaatselijke gemeenschap het niet mee eens en de Stichting Hart van Oudkarspel beijverde zich ervoor het gebouw voor het dorp te behouden. Met succes, want op 29 mei 2013 werd de stichting eigenaar voor het symbolische bedrag van € 1. Daarbij nam de stichting de verplichting op zich om het gebouw te renoveren en geschikt te maken voor het gebruik als nieuw gemeenschapshuis voor Oudkarspel. Eind 2013 was de renovatie gereed, mede dank zij de inzet van heel veel vrijwilligers.

Het Behouden Huis.
Het Behouden Huis.

Na mijn openingswoord hield André Bouwens een inleiding onder de titel: ‘Het Geestmerambacht. Over wadden, geesten, venen en ruilverkaveling’. In een boeiend betoog verdeeld over een gedeelte voor de pauze en een gedeelte na de pauze vertelde hij over het veranderende landschap van de Geestmerambacht in de periode van ongeveer 2.000 jaar voor Christus tot ongeveer 2.000 jaar na Christus. In die tijd is het landschap ingrijpend veranderd. Vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw ging het veranderingsproces hard. Niet alleen door ruilverkaveling Geestmerambacht, uitgevoerd in de periode 1964-1979, maar ook door bijvoorbeeld de aanleg van wegen, industrieterreinen en nieuwe woonwijken. Door de ruilverkaveling verdwenen behalve in het Oosterdelgebied, overal de eilandjes waar de tuinders hun brood verdienden. Ze konden daardoor in het vervolg rijdende hun percelen bereiken in plaats van varende. De ruilverkaveling maakte ook schaalvergroting en steeds verder gaande mechanisatie mogelijk.

Leden van de skroifgroep Langedoik.
Leden van de skroifgroep Langedoik. Van links naar rechts Dick Visser, Klaas Jan Bak, Kees Takken, Netty Zander en Ina Broekhuizen.

Na de inleiding van André Bouwens volgde een optreden van een aantal leden van de skroifgroep Langedoik. Ina Broekhuizen, Netty Zander, Klaas Jan Bak, Gerrit Dekker, Kees Takken en Dick Visser hadden een mooi programma samengesteld met Westfriese liedjes, roime en verhalen afgestemd op de Langedijk en de agrarische geschiedenis van deze streek.
Na dit optreden werd deze geslaagde middag besloten met een gezellig samenzijn.

Tekst en foto's: Jan Smit

Het schilderij ‘Laatste regel’ van Bert Kuiper.
Het schilderij ‘Laatste regel’ van Bert Kuiper laat zien hoe het kool planten vroeger ging.
Gerrit Dekker achter de piano.
Gerrit Dekker achter de piano.