Molen Ceres aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel heeft een bewogen geschiedenis.
De molen is oorspronkelijk gebouwd in 1618 in Wormerveer als eerste oliemolen en stond later bekend als De Oude Oliemolen. In 1635 werd de molen verplaatst naar Zaandijk en kreeg de naam De Oude Haas omdat hij aan het Hazepad stond. In 1848/1849 is de achtkante stellingmolen verplaatst naar Broekerhaven en ingericht als koren- en pelmolen met als naam De Haas. In 1908 werd de molen gekocht door landbouwcorporatie Ceres. Deze liet op de baard van de molen de naam Ceres schilderen. Tot 1968 werd hier graan tot veevoer gemalen, eerst met behulp van windkracht, later elektrisch. Na 1968 kwam het veevoer uit een fabriek in Hoorn. In 1986 werd Stichting De Westfriese Molens eigenaar. De onderhoudstoestand van de molen was toen slecht.

De feestelijk versierde molen Ceres.
De feestelijk versierde molen Ceres. (Foto Jan Smit)

Van 1992 tot 1998 werd de molen met hulp van veel vrijwilligers gerestaureerd. Daarna was deze weer maalvaardig en er werd weer graan gemalen. Op oudejaarsavond 2019 sloeg het noodlot toe. De molen werd geraakt door vuurwerk en door brand grotendeels verwoest. De verslagenheid was groot. Gelukkig bleek dat door het adequate optreden van de brandweer de constructie van hetgeen na de brand was overgebleven voldoende sterk was om als basis te dienen voor het herstel van de molen. Een ingrijpend, veelomvattend en kostbaar werk. Een project dat slaagde dankzij de inzet van het bestuur van de stichting, deskundige molenmakers en andere bedrijven en veel enthousiaste vrijwilligers. Subsidies, sponsorbijdragen van bedrijven, giften van particulieren, de Bankgiroloterij Molenprijs en verzekeringsgelden zorgden ervoor dat de benodigde financiële middelen op tafel kwamen. Veel leden van het Westfries Genootschap stemden bij de verkiezing voor de prijs op molen Ceres.

Begeleid door burgemeester Ronald Wortelboer (links) en commissaris van de koning Arthur van Dijk ...
Begeleid door burgemeester Ronald Wortelboer (links) en commissaris van de koning Arthur van Dijk (rechts) arriveert prinses Beatrix bij de molen. (Foto Eveline Braak)

Na twee jaar hard werken was de molen weer maalvaardig. Op 18 maart 2022 werd de molen officieel weer heropend. Het was een feestelijke en zonnige dag. De molen was versierd met vlaggen en bij veel huizen in de buurt wapperde de Nederlandse driekleur, soms met een oranje wimpel erbij.

In de molen zijn de sporen van de brand nog zichtbaar.
In de molen zijn de sporen van de brand nog zichtbaar. (Foto Jan Smit)
Prinses Beatrix en Rens Hovenier hebben zojuist de vang gelicht...
Prinses Beatrix en Rens Hovenier hebben zojuist de vang gelicht en de gedenksteen onthuld. Achter hen secretaris Bart Slooten. (Foto Eveline Braak)
 

De officiële heropeningshandeling werd verricht door Prinses Beatrix, de beschermvrouw van Vereniging De Hollandsche Molen. Zij deed dat samen met de negenjarige Rens Hovenier, die met zijn skelter statiegeldflessen had ingezameld en zo bij elkaar € 3.300 bij elkaar bracht ten behoeve van de restauratie van de Ceres.

Van links naar rechts: commissaris van de koning Arthur van Dijk, voorzitter Kasper Gutter...
Van links naar rechts: commissaris van de koning Arthur van Dijk, voorzitter Kasper Gutter, prinses Beatrix en secretaris Bart Slooten. (Foto Eveline Braak)

Voorafgaande hieraan stonden voorzitter Kasper Gutter en burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stedebroec stil bij de gebeurtenissen in de oudejaarsnacht van 2019 en de restauratie. Voorzitter Nico Papineau Salm van Vereniging De Hollandsche Molen feliciteerde het bestuur en de vrijwilligers en overhandigde een barometer, in deze moderne tijd bij molenaars nog steeds een geliefd instrument om het weer in de gaten te houden.
Beatrix en Rens lichtten samen de vang. De wieken gingen draaien en tegelijkertijd werd de gedenksteen bij de ingang van de molen onthuld.
Nadat Beatrix de molen en de fotoexpositie had bezocht en met diverse bezoekers had gesproken, vertrok zij weer per auto met chauffeur en haar begeleiding.

Prinses Beatrix en Rens Hovenier bekijken de fotoexpositie in de molen.
Prinses Beatrix en Rens Hovenier bekijken de fotoexpositie in de molen. Molenaar Johan Ooijevaar geeft uitleg. (Foto Eveline Braak)

Na afloop konden belangstellenden de molen bezoeken. De sporen van de brand zijn hier en daar nog zichtbaar. Bewaard gebleven houten onderdelen zijn nog steeds zwart, ondanks dat deze door vrijwilligers zorgvuldig zijn schoongemaakt.
Eerder waren de vrijwilligers die veel werk hebben verzet bij de restauratie gehuldigd. Johan Ooijevaar en Joop Roersma werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zeven anderen kregen uit handen van burgemeester Ronald Wortelboer een gemeentelijke onderscheiding.

De gedenksteen bij de ingang van de molen.
De gedenksteen bij de ingang van de molen. (Foto Jan Smit)

Op de gedenksteen bij de ingang staat het volgende:

De gedenksteen bij de ingang van de molen.

Jan Smit