In de vorige aflevering van Uit en Thuis vertelde ik u al iets over de cursussen van de Commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap. Op 26 november mocht ik een kijkje nemen bij de cursus kostuum naaien. Er zijn dit jaar zoveel aanmeldingen voor deze cursus (14 in totaal), dat de deelnemers over twee groepen verdeeld zijn. Onder leiding van mevrouw Dirkje Snijders maken de deelnemers niet alleen bovenkleding maar ook ondergoed. Op de slotdag van de Commissie Kap en Dek op 1 februari 2014 zullen de dames de resultaten laten zien. Ik kijk er al naar uit.

Dirkje Snijders helpt bij het knippen van de stof voor een rok.
Dirkje Snijders helpt bij het knippen van de stof voor een rok.

Op 10 december sprak ik met een vertegenwoordiger van het organisatiebureau dat betrokken is bij het door zeven gemeenten in oostelijk Westfriesland gesloten ‘Pact van Westfriesland’. De zeven gemeenten willen Westfriesland binnen vijf jaar tot een van de tien aantrekkelijkste regio's van Nederland laten behoren. De regio moet volgens hen versterkt worden op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. Zorgen zijn er bijvoorbeeld over een tekort aan werkgelegenheid in Westfriesland en het wegtrekken van jongeren. Aan mij werd de vraag gesteld hoe het Westfries Genootschap tegenover deze plannen staat. Ik heb geantwoord dat het in het belang van Westfriesland is dat het hier op de in het pact genoemde gebieden goed gaat. De Westfriezen staan van oudsher bekend als harde werkers. De welvaart die ons gebied in het verleden op diverse plaatsen kende is mede te danken aan het feit dat men inspeelde op de ontwikkelingen van de tijd. Het is van belang dat de aandacht voor wonen, werken en bereikbaarheid niet ten koste gaat van het cultuureigene van onze streek en dat ruimtelijke ontwikkelingen niet ten koste gaan van voor ons belangrijke zaken als het open landschap en monumenten zoals de Westfriese Omringdijk.

Dirkje Snijders helpt bij het passen van een kostuum.
Dirkje Snijders helpt bij het passen van een kostuum.

Aandacht voor de jeugd is ook een belangrijk punt uit het beleidsplan 2014-2018 van het Westfries Genootschap. Gelukkig is er in het pact ook aandacht voor cultuureducatie.

Op 6 december werd in Haarlem de Stolpenprijs 2013 uitgereikt aan Irma Stroet en John Kunis. Zij vertelden op de Najaarsstreekdag in Wadway over de restauratie van hun stolp aan de Koningspade 23 in Hoogwoud. De jury van de Stolpenprijs noemde de stolp een goed voorbeeld van herbestemming. Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft de winnaars bij monde van bestuurslid Joop van Diepen van harte gefeliciteerd.

Het Algemeen Bestuur van het Westfries Genootschap vergaderde op 11 december. We hadden veel te bespreken. Een paar punten licht ik er voor u uit.
Het bestuur heeft besloten om een tweede druk van het Westfriesland Kwartet te bestellen omdat de eerste druk van 1.000 spellen binnen drie weken na de presentatie uitverkocht was! Het bestuur is blij met de vele positieve reacties op het spel. Vanaf eind januari 2014 is het weer volop verkrijgbaar.
Het bestuur heeft ook besloten dat de momenteel leegstaande woning Dal 3 een grondige opknapbeurt zal ondergaan. In de huidige staat is de woning niet verhuurbaar meer. Deze woning is voor onze vereniging erg belangrijk omdat het pand naast de steeg staat die toegang geeft tot het Timmermansgildehuis, ons kantoor. Bij verkoop van de woning zouden er allerlei problemen kunnen ontstaan met betrekking tot bijvoorbeeld het overpad. Het bestuur is er van overtuigd dat de woning deze opknapbeurt waard is. Na het gereedkomen van het werk zal de woning weer verhuurd worden.

Inpakken nieuwsbrieven en contributienota's.
Inpakken nieuwsbrieven en contributienota's. Van links naar rechts: Jan de Reus, Margreet de Reus, Aafje Otter, Piet Dikstaal, Cor Langedijk en Leny Langedijk. Niet op de foto: Cees Morit en Jan Smit.

Op 13 december pakten we met acht mensen de nieuwsbrief van het Westfries Genootschap en de contributienota's voor 2014 in. Zoals altijd een gezellige bezigheid.
Op 18 december werd op het Timmermansgildehuis de jaarlijkse medewerkersochtend gehouden. Afgevaardigden van het bestuur, onze beide medewerkers Corina van Willegen (secretaresse) en Alie Braas-van Diepen (die ons kantoor schoonmaakt) en de vrijwilligers die werkzaam zijn op en voor het secretariaat spraken onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij over het voorbije jaar en wensten elkaar alvast prettige feestdagen toe.

Gezicht op de stolpboerderij 't Slot aan de Nieuweweg in Opperdoes.
Gezicht op de stolpboerderij 't Slot aan de Nieuweweg in Opperdoes.

Aan het einde van deze laatste Uit en Thuis van 2013 wil ik u graag namens het bestuur mooie feestdagen toewensen en alle goeds voor 2014.

Al weer lait 'r een jaar achter oôs. Een jaar met veûl mooie in goeie dinge, maar ok met dinge die voor sommige van oôs minder mooi of erg moeilijk ware. We neme ofskaid van 2013 in gane samen met goeie moed op weg nei 't nuwe jaar. Voor 't Westfries Genoôskip ientje met een feistelijk tintje, want din bestane we negentig jaar!

(Opperdoezer dialect: in deze tekst betekent het woordje in het Nederlandse woord en.)

Tekst en foto's: Jan Smit