Wat is er al weer veel gebeurd sinds de mooie Westfriezendag in Schagen op 7 september 2013! In eerdere afleveringen van ‘Uit en Thuis’ vertelde ik al over de Open Monumentendag en de middag met lezingen over het boek ‘Pittige Moide’. Op 27 oktober 2013 stond in Schagen tijdens een middag met lezingen Schagen als marktstad centraal. Schagen viert dit jaar dat het 550 jaar geleden marktrechten kreeg. Het was een prachtige middag met leerzame lezingen van notaris Jeroen Meegdes van het Zijper Notariskantoor en Karel Numan van de Historische Vereniging Schagen en omstreken en prachtige verhalen van Arie Brak en Joop Schouten. Daarnaast was er een optreden van de Schager Minstrelen. Jammer dat de publieke belangstelling iets tegenviel. Maar de zestig mensen die er waren hadden een mooie, leerzame en gezellige middag.

Lezing over het boek Pittige Moide.
Lezing over het boek Pittige Moide, met van links naar rechts Anita Muller, Trudy Schouwe, Jan de Bruin, Jan Smit en Ina Broekhuizen. (Foto Netty Zander)

Op zaterdag 2 november 2013 was de Najaarsstreekdag. Deze streekdag stond in het teken van het Jaar van de Boerderij of zo u wilt het Jaar van de Stolp. Het was goed om aandacht te besteden aan de stolpen die nog steeds in groten getale ons landschap sieren. We mogen blij zijn dat een instantie als de Boerderijenstichting Noord- Holland Vrienden van de Stolp zo veel deskundigheid in huis heeft. Minstens even belangrijk is het enthousiasme van veel eigenaren van stolpen die zich inzetten voor het behoud van deze gebouwen. Daar mogen we best dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd is er ook een oproep aan ons allen om alert te zijn op ontwikkelingen die het voortbestaan van stolpen bedreigen. Bij het behoud van de stolpen dient er ook aandacht te zijn voor het bijbehorende erf en de omgeving. Van groot belang is ook herbestemming van monumenten. Als de oorspronkelijke functie van een gebouw zoals een stolpboerderij verloren gaat, moet er gezocht worden naar een passende nieuwe bestemming.
Dat vergroot de kans op behoud van monumenten. Dit kwam ook naar voren in de toespraak op 31 oktober 2013 van burgemeester Posthumus van Gemeente Koggenland toen hij het eerste exemplaar van het fotoboek ‘Vijf dorpen ……toen en nu!’ in ontvangst nam. Monumenten vormen de ziel van een dorp aldus de burgemeester. Het fraaie boekje is uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Historische Vereniging Hemony (Scharwoude, Grosthuizen, Avenhorn, De Goorn en Oudendijk).

Najaarsstreekdag in Wadway.
Najaarsstreekdag in Wadway met van links naar rechts de heer Boots (eigenaar boerderij Spanbroekerweg 222), Barbara Zweet-Donker, Jan Smit en Roel Zweet. (Foto Marijke Smit)

In de bestuursvergadering van 30 oktober 2013 kwam een grote hoeveelheid onderwerpen aan de orde. Over enkele daarvan wil ik graag iets vertellen. Het bestuur verkoos uit zijn midden Maarten Dekker uit Bovenkarspel tot vice-voorzitter. Door deze verkiezing is het dagelijks bestuur weer op sterkte. Ik ben blij dat Maarten deze taak op zich wil nemen.
Het bestuur heeft de Westfriezendag 2013 in Schagen geëvalueerd en heeft besloten de Westfriezendag 2014 ook in Schagen te houden.
Het bestuur boog zich ook over de uitvoering van het Beleidsplan 2014-2018. Als eerste onderwerp kwamen de contacten met de plaatselijke historische verenigingen in ons werkgebied aan de orde. Het bestuur wil deze contacten graag versterken. We bekijken de mogelijkheden om voor elke plaatselijke historische vereniging een contactpersoon uit ons bestuur aan te wijzen.
In dezelfde vergadering van 30 oktober 2013 is een commissie uit het bestuur ingesteld die gaat bezien hoe wij in 2014 op bescheiden wijze het 90-jarig bestaan kunnen vieren.

Koeien in de Bennemeer bij Twisk.
Koeien in de Bennemeer bij Twisk. (Foto Marijke Smit)

Het bestuur nam ook een standpunt in over de vraag hoe de schrijfwijze van de naam van onze streek zou moeten zijn: West-Friesland of Westfriesland. Gemeente Hoorn nam onlangs het initiatief om in het vervolg te kiezen voor de schrijfwijze Westfriesland. Volgens de spellingsregels moet een aardrijkskundige naam met een windrichting geschreven worden met twee hoofdletters en een koppelteken, dus West-Friesland. Het bestuur onderschrijft de redenering van de gemeente. Westfriesland is niet het westen van Friesland. Met de gekozen schrijfwijze benadrukken wij onze eigen identiteit. Nog niet zo lang geleden is in Friesland de gemeente Zuidwest-Friesland ontstaan. Dat vergroot de verwarring met West-Friesland. Ongeveer rond het jaar 800 was er een groot aaneengesloten gebied Friesland dat zich uitstrekte van de Weser in Duitsland tot het Zwin in de buurt van Cadzand (Zeeland). Nu wordt met Friesland alleen aan de provincie met die naam bedoeld en denkt een buitenstaander bij de schrijfwijze West-Friesland al snel aan het westen van die provincie. West-Friesland was ooit het gebied tussen het Zwin en het Flie (water tussen Vlieland en Terschelling). Het Westfriesland van nu is veel kleiner en beperkt zich tot het gebied binnen de Westfriese Omringdijk. In oude archiefstukken van rond 1700 wordt gesproken over de Staaten van Holland en Westvriesland. De schrijfwijze Westfriesland heeft dus in zekere zin historische gronden.

Tulpen bij Aartswoud.
Tulpen bij Aartswoud. (Foto Jan Smit)

Vermeldenswaard, maar niet bepalend is dat in Duitsland de naam van het gebied dat door Nederlanders Oost-Friesland genoemd wordt als Ostfriesland geschreven wordt. Het bestuur realiseert zich dat niet iedereen de keuze voor de schrijfwijze Westfriesland zal omarmen en dat uit een meningspeiling van het Noordhollands Dagblad bleek dat 80% van de lezers vindt dat het streepje tussen West en Friesland mag blijven staan. Het is niet erg dat we over de schrijfwijze van mening verschillen, als we ons maar samen in blijven inzetten om zoals onze statuten dat zo mooi verwoorden, het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zo veel mogelijk voor het nageslacht te bewaren. Kortom: we hebben allemaal hart voor Westfriesland!

Jan Smit

Molen bij Groenveld.
Molen bij Groenveld. (Foto Jan Smit)