De herfst heeft na een prachtige zomer zijn intrede gedaan. De bladeren van de bomen beginnen te verkleuren en af te vallen. Toch is er ook nu nog veel moois te zien. Begin oktober reed ik vanaf Hoorn over de Zwaagdijk. Ik genoot van de prachtige velden met begonia's. Het was een lust voor het oog.

Begonia's langs de Zwaagdijk.
Begonia's langs de Zwaagdijk.

Begonia's langs de Zwaagdijk.

In de vorige aflevering van Uit en Thuis schreef ik over het archeologisch onderzoek in opdracht van Provincie Noord-Holland op de kruising van de Westerzeedijk met de Almersdorperweg bij Opperdoes. Dit in verband met de ophanden zijnde aanleg van een rotonde. Op 7 oktober 2013 verscheen er een persbericht. Daar staan interessante dingen in. Onder de dijk uit 1334 liggen resten uit de Bronstijd (2200-800 voor Christus). Het niveau waar de Almersdorpers in de dertiende eeuw woonden ligt maar liefst drie meter onder de voet van de dijk. Ook is er aardewerk gevonden uit de periode tussen de jaren 900 en 1100. Dit kan betekenen dat Almersdorp (ooit een Westfries dorp) mogelijk driehonderd jaar ouder is dan de oudste vermelding. Verwacht wordt dat bij de bouw van de nieuwe brug in het komend jaar een deel van het oude Almersdorp aan het licht komt. Het kan zijn dat deze plek dan nader wordt onderzocht.

De Archeologische Dienst West-Friesland zoekt naar sporen van Almersdorp.
De Archeologische Dienst West-Friesland zoekt naar sporen van Almersdorp.

De Archeologische Dienst West-Friesland zoekt naar sporen van Almersdorp.

De Archeologische Dienst West-Friesland zoekt naar sporen van Almersdorp.

Op 3 oktober 2013 was er een bijeenkomst georganiseerd door het Westfries Archief en het Westfries Genootschap waarvoor de plaatselijke historische verenigingen uit het werkgebied van het Westfries Archief waren uitgenodigd. Het Westfries Genootschap hecht aan een goede samenwerking met de plaatselijke historische verenigingen, maar ook met andere instanties zoals de in ons gebied werkzame archiefdiensten. Op de bijeenkomst kwam aan de orde wat het Westfries Genootschap en het Westfries Archief voor de plaatselijke historische verenigingen kunnen betekenen. Beide organisaties kunnen advies en informatie verschaffen, zowel via de website als via mondelinge kennisoverdracht. Specifiek van de archiefdiensten is dat zij de plaatselijke historische verenigingen kunnen adviseren over het archiveren, opslaan en beheren van hun archieven en collecties. Ook kunnen veel zaken ondergebracht worden bij de archiefdiensten. Het gaat hierbij niet alleen om archieven en collecties in papieren vorm, maar ook de digitale. Hoe digitale archieven het beste opgeslagen kunnen worden zodat zij ook nog in de verre toekomst toegankelijk blijven wordt op dit moment door het Westfries Archief onderzocht.

De zaal was goed gevuld tijdens het overleg met de historische verenigingen in het Westfries Archief in Hoorn.
De zaal was goed gevuld tijdens het overleg met de historische verenigingen in het Westfries Archief in Hoorn.

Op 4 oktober 2013 mocht ik de opening van het nieuwe archiefdepot van Het Regionaal Archief Alkmaar in de voormalige ambachtsschool aan de Bergerweg bijwonen. Bij de opening zei directeur Post dat het archief een open gebouw is midden in de samenleving en dat het archief een werkplaats van de geschiedenis is. Er is ruimte beschikbaar voor 18 kilometer archief. Daarvan is nu ongeveer de helft in gebruik. De resterende ruimte is volgens de heer Post voldoende om al het papieren erfgoed van de toekomst op te slaan. Nu begint de zoektocht naar een goed depot voor het digitale archief.

Directeur Paul Post en burgemeester Piet Bruinooge wachten in het archiefgebouw in Alkmaar...
Directeur Paul Post en burgemeester Piet Bruinooge wachten in het archiefgebouw in Alkmaar op gedeputeerde Elvira Sweet om het kunstwerk de ‘Slinger van de Tijd’ in beweging te zetten.

Op 20 oktober 2013 organiseerde het Westfries Genootschap in samenwerking met het Westfries Archief een lezing in Wadway over het boek Pittige Moide dat dit voorjaar verscheen. Een prachtig boek over Vrouwen in West-Friesland van 1900 tot 2000. Jan de Bruin van het Westfries Archief vertelde over het ontstaan en de achtergronden van het boek en drie schrijfsters, Trudy Schouwe, Anita Muller en Ina Broekhuizen belichtten elk één van de onderwerpen uit het boek. De maatschappelijke positie van vrouwen is in honderd jaar net als de maatschappij zelf, enorm veranderd. Goed en leerzaam om daar weer eens bij stil te staan.

Foto's en tekst: Jan Smit