Een nieuwe naam voor de weblog en de Open Monumentendag

We kijken terug op een bijzondere Westfriezendag. Voor het eerst sinds 1986 hielden we deze dag weer in Schagen. We genoten van het prachtige weer. De Westfriese vlag op de toren van de kerk op de Grote Markt maakte dat we ons extra welkom voelden. De vlag was ook een eerbetoon aan onze scheidende voorzitter Ina Broekhuizen-Slot die na 17 jaar afscheid nam van het bestuur. Wat mooi dat zoveel mensen (bijna 250) de moeite namen om naar Schagen te komen en haar te bedanken voor haar grote inzet.

De vlag van de Open Monumentendag bij de steeg naar het Timmermansgildehuis.
De vlag van de Open Monumentendag bij de steeg naar het Timmermansgildehuis.

Op dezelfde dag stemde de algemene ledenvergadering unaniem in met mijn benoeming tot haar opvolger als voorzitter van het Westfries Genootschap. Heel veel mensen hebben mij gefeliciteerd met mijn benoeming en hebben mij daarbij sterkte en succes toegewenst. Ik ben daar blij mee. Samen met het bestuur, het secretariaat, de vrijwilligers en de leden mag ik mij inzetten voor het behoud van de Westfriese cultuur in de ruimste zin van het woord en de verspreiding van de kennis daarvan. Er is genoeg te doen. Belangrijke activiteiten voor de komende tijd zijn bijvoorbeeld de lezingen in Wadway op zondag 20 oktober 2013 en in Schagen op zondag 27 oktober 2013. Op zaterdag 2 november 2013 houden we de najaarsstreekdag in Wadway. Meer daarover kunt u lezen in het komende nummer van het Vierkant. Ook de verschillende cursussen van onze commissie Kap en Dek zijn al weer begonnen of gaan binnenkort van start.

Marijke Visser is aan het ‘krielen’.
Marijke Visser is aan het ‘krielen’.

Ina schreef jarenlang een weblog onder de naam ‘Binnendijks’. We hebben genoten van haar teksten en mooie foto's. Op die manier hield zij ons op de hoogte van het wel en wee van het Westfries Genootschap en van de activiteiten die zij bezocht.

Barbara Donker haalt een kappenkant uit het plooiraam.
Barbara Donker haalt een kappenkant uit het plooiraam.

Als nieuwe voorzitter wil ik graag dat de weblog van de voorzitter blijft. Maar ik wil er wel een nieuwe naam aan geven: ‘Uit en Thuis.’ Daarbij slaat ‘uit’ op de dingen die buiten de deur van het Westfries Genootschap elders in West-Friesland of daarbuiten plaatsvinden, maar die raakvlakken hebben met het Westfries Genootschap. ‘Thuis’ gaat over zaken die onze eigen vereniging aangaan en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op dingen waar het bestuur mee bezig is of op gebeurtenissen in het Timmermansgildehuis.

Negentiende- eeuws behang in het gerechtsgebouw van een Hoornse behangselfabriek.
Negentiende- eeuws behang in het gerechtsgebouw van een Hoornse behangselfabriek.

Wat dat laatste betreft: op zaterdag 14 september 2013 was het Open Monumentendag. Het Timmermansgildehuis ontving veel belangstellenden. Barbara Donker en Marijke Visser traden op als gastvrouw. Behalve het Timmermansgildehuis bezocht ik ook enkele andere Hoornse monumenten, waaronder het Foreestenhuis op het Grote Oost 43 dat deels in gebruik is bij de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn en het pand op het Grote Oost 53 waar sinds 1932 het kantongerecht zetelt. Vermoedelijk eindigt dit gebruik op 1 januari 2014. Grote Oost 53 is een prachtig pand met een fraai interieur.

Achttiende - eeuwse lichtkoepel in het gerechtsgebouw met in rococo- stijl gebrandschilderd glas.
Achttiende-eeuwse lichtkoepel in het gerechtsgebouw met in rococo- stijl gebrandschilderd glas.

In West-Friesland waren ook veel mooie stolpen te bezichtigen. Zelf bezocht ik er twee in Twisk. Het jaar 2013 is het jaar van de stolp. Hoe passend dat in het Westfries Archief op donderdag 12 september 2013 de vondst van Gré Bakker-Bruin van de bouwtekening en het bijbehorende bestek uit 1832 van een grote stolp uit haar dorp Venhuizen tot ‘Stuk van het jaar’ uitgeroepen werd.

Foto's en tekst: Jan Smit