Woensdag 28 mei was een feestelijke dag voor Stichting De Westfriese Molens. Na een zeer uitvoerige restauratie werd Waarlands Molen in Waarland geopend. De molen is voorzien van een geheel nieuwe fundering en zowel in- als uitwendig gerestaureerd. De molen dateert oorspronkelijk uit 1531 en is daarmee de oudst bekende bewaard gebleven houten molen van Nederland. Bij zo'n restauratie moeten keuzes gemaakt worden. Restaureren is filosoferen, aldus de voorzitter van de stichting, Bart Slooten, in zijn openingstoespraak. Want wat is origineel of wat is de originele staat bij een molen van bijna vijf eeuwen oud? Het kleuronderzoek gaf aan dat als beste resultaat de verflaag van rond 1920 teruggebracht kon worden. Vervolgens is ook gekozen voor een interieur uit de jaren twintig van de twintigste eeuw. De openingshandelingen werden verricht door de heren S.M. Jaspers, oud-bestuurslid van het voormalige waterschap Slootgaard en P.N. Roele, oud-voorzitter van de Stichting Westfriese Molens.

De Westfriese vlag wappert bij het pad naar het Molenhuys in Waarland.
De Westfriese vlag wappert bij het pad naar het Molenhuys in Waarland. (Foto Jan Smit)

Er is nog meer nieuws van de Stichting Westfriese Molens. Bij molen Ceres in Bovenkarspel wordt een nieuwe zorgbakkerij gebouwd. Het pand wordt na de voltooiing gebruikt door Pieter en Diana Schouten die hun zorgbakkerij uit Oosterblokker naar Bovenkarspel verplaatsen.

Piet Roele (links) en Bart Slooten (rechts) kijken naar de gedenksteen.
Piet Roele (links) en Bart Slooten (rechts) kijken naar de gedenksteen. (Foto Jan Smit)

Op 20 mei was ik aanwezig bij de vergadering van de redactie van ons cultuurhistorisch tijdschrift Vierkant. Ik vond het een leerzame ochtend. Er komt heel wat bij de vervaardiging van het blad kijken. Uit de door diverse personen aangeleverde stukjes tekst en foto's moet een mooi en leesbaar geheel gemaakt worden. Er moet door de redactie (Nan Beers, Harold Bos, Jan de Reus en Corina van Willegen) op van alles en nog wat gelet worden. Om maar eens wat te noemen: is de (cultuurhistorische) informatie in de teksten correct, zijn de teksten niet te lang, zijn de woorden goed gespeld? Na de redactievergadering worden door onze secretaresse Corina van Willegen alle teksten gecorrigeerd en gaat het concept van het blad naar eindredacteur Ed Dekker. Nadat deze de tekst goedgekeurd heeft kan vormgever Cees Bakker aan het werk. Hij voegt tekst en foto's samen en verzorgt de lay-out van het blad. Daarna gaat het eindproduct nog een keer naar de redactieleden en de eindredacteur voor een laatste controle. Tenslotte zorgt Drukkerij Sprintprint in Zwaag voor het drukken en de technische afwerking. Voor de verzending van het blad krijgt onze secretaresse Corina van Willegen hulp van een aantal vrijwilligers.
Wij namen op 20 mei ook afscheid van redactielid Harold Bos, die vanaf 2005 in de redactie heeft gezeten.

Siem Jaspers (links) opent onder toeziend oog van Bart Slooten de deur van de molen.
Siem Jaspers (links) opent onder toeziend oog van Bart Slooten de deur van de molen. (Foto Jan Smit)

Ons bestuurslid Hans van Kampen heeft onder andere de toegangspoort bij de steeg naar het Timmermansgildehuis opnieuw geschilderd. Het beeldhouwwerk boven de poort ziet er weer prachtig uit.

Lies Smit (links) helpt Ina Broekhuizen. Jan Smit (voor) en Klaas Bant (achter) kijken toe.
Lies Smit (links) helpt Ina Broekhuizen. Jan Smit (voor) en Klaas Bant (achter) kijken toe. (Foto Marijke Smit)

Op 20 juni werd in Twisk de midzomeravondwandeling gehouden. Het Westfries Genootschap, de gidsengroep Twisk van het Nut en de vereniging In 't Pak werkten met elkaar samen om dit te kunnen realiseren. Een verslag vindt u elders op de website. Ik was onder de indruk van de goed geoliede organisatie van de gidsengroep en het enthousiasme van de eigenaren van de locaties, de mensen in klederdracht en alle andere medewerkers. Het was een geslaagde en gezellige avond.

Gerian Helder vertelt over de daagse en de zondagse dracht.
Gerian Helder vertelt over de daagse en de zondagse dracht. (Foto Marijke Smit)

De Stichting Westfriese Folklore in Schagen is al weer volop bezig met het programma voor 2014. Op donderdag 19 juni werd de jaarlijkse missverkiezing gehouden. Onze oud-voorzitter Ina Broekhuizen-Slot werd gekozen tot miss Westfriese Markt 2014.

Deze hoepelende jongen herinnert aan vroegere tijden.
Deze hoepelende jongen herinnert aan vroegere tijden. (Foto Marijke Smit)

Haar jurk is gemaakt door Lies Smit, de secretaresse van onze commissie Kap en Dek. Het was een succesvolle avond voor Lies, want zij werd zelf tweede bij de verkiezing, uiteraard met een door haar zelf gemaakte jurk.

Jan Smit